Yeni Nesillerin Boyu Neden Daha Uzun Oluyor?

yeni nesillerin boyu neden daha uzun oluyor vYAvPXFS

yeni nesillerin boyu neden daha uzun 1646074887

Eski köy evlerinin tavanının, kapısının daha kısa olması da bu durumla alakalıdır. Bu evlere girerken başınızı eğmek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bunun nedeni önceki nesillerin günümüz nesline göre daha kısa olmasıdır.

1 asır önceki insanların boy ortalaması günümüzdeki boy ortalamasına göre oldukça kısaydı. O dönem için uzun sayılabilecek insanlar günümüz için kısa sayılabilecek boya sahipti.

Boy farklılıkları genetik çeşitlilikten etkilenir fakat elbette tek neden bu değildir.

49690a8917c0cdc34f341946132363c77ab2847f

18 yaşındaki insanların boy ortalamasının bir coğrafi dağılımı (2014)

Çevresel çeşitliliğin miktarına göre boy dağılımı da etkilenebilir. Bu durumun ana nedeni de bununla ilgilidir. Sağlık ve beslenme şartları aynı olan bir popülasyondaki boy dağılımını etkileyen tek faktör genetik çeşitlilik olurdu fakat bu şartların her zaman eşit olması pek mümkün değildir.

Şartlar aynı olmadığı için de daha iyi beslenme ve sağlık şartlarına ulaşabilen varlıklı bireyler bunlardan mahrum kalan yoksul bireylere kıyasla daha uzun olurlar. Genetik çeşitlilik tek belirleyici olmaktan çıkarak boy dağılımında çevresel çeşitliliğin etkisi önemli ölçüde hissedilir.

Hindistan’daki kast sisteminden örnek verecek olursak; yüksek bir sınıfta bulunan bireylerin düşük bir sınıfta bulunan bireylere göre ortalama 4,5 cm daha uzun olduğu tespit edilmiş.

İspanya’da yapılan bir incelemede ise, eğitimli insanların eğitimsiz insanlardan yaklaşık 1 cm daha uzun olduğu tespit edilmiş. Sağlık ve beslenmeye erişimi daha az olan düşük statüdeki işçilerin(örn: tarım işçisi) boyunun, daha yüksek statüdeki işçilerin(örn: avukat, doktor) boyuna göre ortalama 3,6 cm daha kısa olduğu görülmüş.

Çocukluk dönemindeki beslenme kalitesi oldukça önemli, son yüzyılda bu konuda kalite arttığı için yeni nesiller daha da uzun oluyor.

9bd8841d65c1dbe0cc214d49eeb8a39d5ba0b396

1800’den 1980 yılına kadar (yukarıdan aşağıya) sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransalıların boy ortalaması

Üstelik sadece boy kalitesi değil zeka kalitesi de iyi bir beslenmeyle artmaktadır.

Tabii ki boy uzunluğunun bir sınırı var, elbette bir gün 5 metrelik canlılara dönüşmeyeceğiz ve genetiğimizin izin verdiği ölçüde yeterli beslenmenin sağladığı ayrıcalıkların tadını çıkaracağız.

Kaynaklar: 1, 2, 3