Yargıtay’dan işyeri hekimleriyle ilgili emsal karar

yargitaydan isyeri hekimleriyle ilgili emsal karar IwGkvELd

kapak 103359

İşyeri doktoru olarak çalışan K.Y’nin iş mukavelesi, ‘işyerindeki is sıhhati ve güvenliği hizmetlerinin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alınmasına karar verilmesi’ sebebiyle feshedildi. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan Dr. Y., feshin geçersiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme; davacı sıhhat çalışanının yeterliliğe sahip olmadığını gösterir nitelikte kanıt sunulmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının ise iadesine karar verdi. Davalı şirket, karara karşı istinaf yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı patronun sıhhat misyonunun ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alma istikametinde karar aldığı ve bu karar doğrultusunda da işinin niteliği gereği iş yerinin farklı bir kısmında istihdamı da fiilen mümkün olmayan davacının, is akdinin geçerli nedenle feshedildiğine hükmetti. Davalı bu defa kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

FESHİNİ YASAYA MUHALİF BULDU

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; işyeri doktorunun feshini yasaya alışılmamış buldu. Kararda şöyle denildi:

“Başvuru konusu uyuşmazlıklarda, İşverence kanundaki açık düzenlemenin tersine bir karar alınması kelam bahsidir. Patronun işyerinde birebir hizmeti sürdürmekte olan personelleri mevcut iken ‘ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alacağı gerekçesiyle mevcut işyeri doktoru, hemşire ve sıhhat vazifelilerinin is kontratını feshetmesi’ kanun kararı gereği mümkün değildir. Kanunda, patrona işyerinde işyeri tabibi ile sıhhat vazifelileri çalışmaya devam etmek veyahut ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet almak konusunda bir seçim hakkı tanınmamış olup, tersine, işyerinde is güvenliği uzmanı, işyeri tabibi yahut öteki sıhhat çalışanının bulunmaması halinde ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınması imkanı öngörülmüştür. Böylelikle patronun işletmesel karar alma serbestisi bir manada kanun ile sonlandırılmıştır. Bu nedenle kanunun açık kararı hilafına alınan bir karar sonucunda, ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı münasebeti ile işyerinde çalışmakta olan işyeri tabibi, hemşire ve öteki sıhhat çalışanının iş mukavelesinin feshi, geçerli nedene dayalı bir fesih değildir.”