Yargıtay’dan işyeri hekimlerine müjde

yargitaydan isyeri hekimlerine mujde tLaAbHls

shutterstock 429583954 16 9 1543325739 16 9 1660460219

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyeri doktorlarını yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; işyeri doktorunun iş mukavelesinin; hizmetin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı münasebeti ile feshedilmesinin geçerli nedene dayalı bir fesih olmadığına hükmetti.

İşyeri doktoru olarak çalışan K.Y’nin iş kontratı, ‘işyerindeki is sıhhati ve güvenliği hizmetlerinin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alınmasına karar verilmesi’ sebebiyle feshedildi. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan Dr. Y., feshin geçersiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme; davacı sıhhat çalışanının yeterliliğe sahip olmadığını gösterir nitelikte kanıt sunulmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının ise iadesine karar verdi. Davalı şirket, karara karşı istinaf yoluna başvurdu.

“İŞ YERİNİN FARKLI YERİNDE İSTİHDAMI MÜMKÜN DEĞİL”

Bölge Adliye Mahkemesi, davalı patronun sıhhat misyonunun ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alma tarafında karar aldığı ve bu karar doğrultusunda da işinin niteliği gereği iş yerinin farklı bir kısmında istihdamı da fiilen mümkün olmayan davacının, iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğine hükmetti. Davalı bu kere kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; işyeri tabibinin feshini yasaya alışılmamış buldu. Kararda şöyle denildi: “Başvuru konusu uyuşmazlıklarda, İşverence kanundaki açık düzenlemenin bilakis bir karar alınması kelam bahsidir. Patronun işyerinde birebir hizmeti sürdürmekte olan çalışanları mevcut iken ‘ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alacağı gerekçesiyle mevcut işyeri doktoru, hemşire ve sıhhat vazifelilerinin is kontratını feshetmesi’ kanun kararı gereği mümkün değildir.

Kanunda, patrona işyerinde işyeri doktoru ile sıhhat vazifelileri çalışmaya devam etmek veya ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet almak konusunda bir seçim hakkı tanınmamış olup, tersine, işyerinde is güvenliği uzmanı, işyeri doktoru yahut öteki sıhhat işçisinin bulunmaması halinde ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınması imkanı öngörülmüştür. Böylelikle patronun işletmesel karar alma serbestisi bir manada kanun ile sonlandırılmıştır.

Bu nedenle kanunun açık kararı hilafına alınan bir karar sonucunda, ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı münasebeti ile işyerinde çalışmakta olan işyeri doktoru, hemşire ve başka sıhhat çalışanının iş kontratının feshi, geçerli nedene dayalı bir fesih değildir. ” (İHA)