Yapay zeka destekli yeni platformuyla sunulacak

yapay zeka destekli yeni platformuyla sunulacak YzkODSHj

GfK’den yapılan açıklamaya göre, şirket, entegre yapay zeka destekli yazılım platformu “Gfknewron”u piyasaya sürüyor.

Şirketler, bu platformu kullanarak artık pazar, tüketici ve marka verilerine tek bir kaynaktan erişebilecek. Bu sayede “Ne, nerede, hangi fiyattan satın alınmış, kim, neden satın almış, işi büyütmek için bundan sonra ne yapılmalı?” gibi sorulara yanıt niteliğindeki verilere ulaşılabilecek. Yapay zeka destekli tahminler ve pratik rehberlik, sürdürülebilir iş büyümesini destekleyecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAZALIM

Gfknewron, doğru verileri zeka ile zenginleştirmek, stratejik karar desteği, planlama ve tahminler sunmak için en son analitik yeteneklerini kullanarak hepsini tek bir yazılım platformu altında sunacak. “Gfknewron Market”, “Gfknewron Consumer” ve “Gfknewron Predict” modülleri altında sunulan veri, yapay zeka destekli analitik ve önerilerin güçlü kombinasyonu, şirketlere bugünün oldukça rekabetçi pazarlarında kayda değer bir avantaj sağlayacak.

Yapay zeka destekli yazılım platrofmu Gfknewron ile karar vericiler, tek bir kaynaktan gelen verileri kullanarak iş performanslarına dair tüketici ihtiyaçlarına göre ürün uyumlamasıyla yeni pazar hedeflerinin doğrulanmasından gelecekteki pazar potansiyellerini değerlendirmeye kadar genel bir vizyon elde edebilecek.

Aynı anda birden fazla ekip, aynı veri setine erişerek departmanlar arası sorunları ele alabilecek, senaryo simülasyonları, sorunları erken aşamada saptamaya ve stratejik planlama yapmaya yardımcı olacak.