Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sınav başvurusu ne zaman?

uzman ogretmenlik sinavi ne zaman sinav basvurusu ne zaman ycCbCF5N

uzman ogretmenlik shu 1 16 9 1664021254

Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri imtihan 19 Kasım’da yapılacak. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zarurî olacak. Uzman öğretmenlik yazılı imtihan müracaatları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri ortasında alınacak, imtihan ise 19 Kasım 2022’de yapılacak.

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik eğitimlerinin tamamlanmasının akabinde gözler imtihan müracaatına çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’ne nazaran öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı imtihanlar, yılda bir kez yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMTİHANI NE VAKİT?

Takvime nazaran uzman öğretmenlik yazılı imtihan müracaatları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri ortasında alınacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik imtihan 19 Kasım 2022’de yapılacak ve imtihan sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde kelam konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

uzman ogretmen shu

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLECEK?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle adaylık dâhil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na ise yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak misyon yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı’na müracaatta bulunanların kuralları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan vilayet kurullarınca pahalandırılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için müracaatta bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan koşullardan biri olan mesleksel gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında vazife yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki vazifelerden en az birini yapabilecekleri formda “Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, İdareye İştirak Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları” olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında vazife yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için müracaatta bulunacakların mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMTİHANI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’ne nazaran öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı imtihanlar, yılda bir kere yapılacak. Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ait yaptığı değerlendirmede, “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler birinci sefer müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde meslek yolu olarak tanımlayan ülkeler ortasına girmiş oldu. 60 yıllık hasret öğretmenlere mahsus bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir birinci olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler sonucunda nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim topluluğumuza iyi olsun” sözlerini kullandı.

ADAY ÖĞRETMENLİK MÜDDETİ NE KADAR?

Aday öğretmenlerin adaylık mühleti bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama vazifelerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim heyeti kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, muhtaçlıklar doğrultusunda birebir yolla güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburî olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak. Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma koşullarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık kıymetlendirme komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama vazifelerini yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede misyonları yerine getirmediği tespit edilenlerin misyonuna son verilecek ve bunlar üç yıl mühletle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.