Türkiye’deki işletmelerin yüzde 15’i yapay zekayı kullanıyor

turkiyedeki isletmelerin yuzde 15i yapay zekayi kullaniyor tSH1Q6c4

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Küçükşabanoğlu: “Ekonomik  kalkınmanın itici gücü yapay zeka olacak”  – “Türkiye’deki işletmelerin  yüzde 14,5’i şu an yapay zekâ teknolojisini kullanıyor”

Başkan Küçükşabanoğlu, AIPA’nın yapay zekâ alanında  yaptırdığı “AIPA Gelecek Araştırması: İşletmelerde Yapay Zekâ Algısı” raporuna  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuantum Araştırma tarafından 12 farklı şehirden 847 işletmenin  katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, işletmelere yapay zekâ ile alakalı  sorular sorulduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, işletmelerde yapay zekâ  algısının topluma göre daha yüksek olduğunu belirtti.

“YAPAY ZEKAYI ROBOTLAR VE ROBOTLAŞMA İLE ÖZDEŞLEŞTİRME ORANI  TOPLUMDA YÜZDE 21”

Küçükşabanoğlu, toplumda yapay zekayı doğru tanımlayanların oranının  yüzde 5 iken işletmelerde bu oranın yüzde 35’e kadar yükseldiğine dikkati  çekerek, yapay zekaya ilişkin bir fikri olmadığını belirtenlerin oranının  toplumda yüzde 22 iken işletmelerde yüzde 12,8’e kadar düştüğünü belirtti.

Hollywood etkisi ile yapay zekayı robotlar ve robotlaşma ile  özdeşleştirme oranı toplumda yüzde 21 iken işletmelerde yüzde 9,9’a kadar  düştüğünün söyleyen Küçükşabanoğlu, “İşletmeler yapay zekâ bakımından topluma  göre daha bilinçli ancak gelecekte yapay zekayı kullanma, kullanımını  yaygınlaştırma bakımından ise bilgi düzeyleri yetersiz.” İfadesini kullandı.

Türkiye’de işletmelerin yaklaşık yüzde 15’i yapay zekâ  teknolojilerini kullanıyor

Küçükşabanoğlu, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 14,5’inin şu an yapay  zekâ teknolojisini kullandığını kaydederek, bölgeler bazında, Marmara bölgesi ve  İç Anadolu bölgesinin diğer bölgelerden anlamlı bir şekilde farklılaştığının  altını çizdi.

Bölgelerin bu farklılaşmasına en çok etki eden iller olarak İstanbul  ve Ankara’nın öne çıktığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, “Dijital dönüşümün  pandeminin de tetiklemesi ile giderek hızlandığı bu süreçte, işletmelerin yapay  zekâ kullanım oranı düşündürücü. Bu durum, bu konuda gelecek planları yapan  Türkiye ekonomisi için risk teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.

Küçükşabanoğlu, yapay zekâ teknolojilerini kullanmama oranının işletme  büyüklükleri açısından incelendiğinde, mikro ölçekli işletmelerin yüzde 65,3  kullanmama oranı ile anlamlı bir şekilde farklılaştığını vurgulayarak, yapay  zekanın her alanın ve her işletmenin doğal bir parçası haline geldiği bu çağda,  dijitalleşmeye hızlı bir şekilde ayak uydurması gerekenler, özellikle mikro  ölçekli işletmeler için tehlike çanlarının çaldığına dikkati çekti.

“İŞLETMELER GELECEKTE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYI  PLANLIYOR”

Araştırmada, gelecekte işletmelerin içinde bulundukları kurumu  etkileyeceğine inanılan teknolojilerin başında yüzde 44,9 ile yapay zekanın başı  çektiğini belirten Küçükşabanoğlu, yapay zekayı, yüzde 27,7 ile akıllı  robot/otomasyon ve yüzde 18,1 ile simülasyon teknolojilerinin takip ettiğini  söyledi.

Küçükşabanoğlu, “Gelecekte yapay zekanın kendilerini etkileyeceğinin  farkında olan ve yine gelecekte yapay zekayı kullanmayı düşündüğünü belirten  işletmelerin oranı yüzde 54,2. Gelecekte yapay zekayı kullanmayı düşünen 100  üzeri çalışana sahip şirketlerin oranı yüzde 75 iken daha küçük işletmelerde bu  oran yüzde 50’ye kadar düşüyor.” dedi.

Araştırmada, özellikle çok çalışanlı şirketlerde yapay zekanın belli  birimlerde insanların yerini alabileceği düşüncesinin belirtildiğinin kaydeden  Küçükşabanoğlu, “Oluşan sonuçlar, başta yapay zekâ olmak üzere kritik  teknolojilere hâkim bireylere daha da fazla ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.  Toplumun gelecekte yapay zekâ ile ilgilenme oranının (,9 olması bu noktada baskın  bir soru işareti oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Küçükşabanoğlu, yapay zekaya ilgi oranının düşük olması, toplumda bu  alana özgü eğitim ve bilgi eksikliğinin devam etmesi durumunda oluşacak yeni  istihdam imkanlarının değerlendirilememesi, işletmelerin gelecek yetkinlikleri  bakımından darboğaza girebileceğinin ve istihdam kaybının daha artabileceğinin  altını çizdi.

“Yapay zekâ teknolojilerini kullanan işletmeler bu alanda daha fazla  yatırım ile makası açmayı planlıyor”

Yapay zekâ kullanan işletmelerin gelecekte de kullanma düşünceleri  incelendiğinde, işletmelerin yüzde 70,4 seviyesinde kullanım oranlarını artırmayı  düşündüklerinin gözlemlendiğini bildiren Küçükşabanoğlu, bu durumun yapay zekayı  kullanan ve kullanmayan işletmeler arasındaki teknolojik uçurumun daha da  büyümesine neden olacağına dikkati çekti. Küçükşabanoğlu, bu teknolojileri  kullanmayan işletmelerin, bu kadar yoğun kullanmayı planlayan büyük işletmelerle  pazarda rekabet şanslarını neredeyse tamamen yitireceğini belirtti.

“EKONOMİK KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ YAPAY ZEKÂ OLACAK”

Araştırma sonuçlarına istinaden AIPA’nın neler yapacağına değinen AIPA  Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

“Yapay zekâ gün geçtikçe her alanı daha da fazla etkisi altına alıyor,  şekillendiriyor, değiştiriyor. Bu durumun ekonomideki yansıması beklenilenden çok  daha şiddetli olacak. Öyle ki, pek çok analizde 2030 yılına kadar yapay zekanın  dünyada 15,7 trilyon dolar ekonomik hacim yaratacağı öngörülüyor. Ülkemizin  dünyadaki en güçlü ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi olduğunu biliyoruz. AIPA  olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu hedefi teknoloji girişimciliği ile  hızlandırarak, ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve  yaygınlaşmasını sağlamak.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açıkladığı Ulusal Yapay Zekâ Strateji  Belgesi’nde yapay zekâ alanındaki istihdamın en az 50 bin kişiye çıkarılması,  yapay zekanın GSYH’ye katkısının yüzde 5’e yükseltilmesi ve Ar-Ge alanındaki  yatırımların yüzde 15’inin yapay zekâ alanında yapılması gibi hedefler  koyulmuştu. Bu hedeflere Türkiye’nin ekonomisinin bel kemiği olan işletmelerin  dijitalleşmeye ayak uydurmasıyla ulaşabiliriz. Hiç şüphesiz bu noktada ekonomik  kalkınmanın itici gücü yapay zekâ olacak.”

AIPA Gelecek Araştırması serisinin ilki olan ‘Toplumda Yapay Zekâ  Algısı’ raporunu haziran ayında açıkladıklarını belirten Küçükşabanoğlu, “Bu ay  da serimizin ikinci araştırması olan ‘İşletmelerde Yapay Zekâ Algısı’ raporumuzu  kamuoyuyla paylaştık. Raporumuzla eğitim alanında hizmet veren orta ölçekli  şirketlerin yapay zekâ teknolojilerinden uzak olduğunu gördük. Yapay zekanın  tanımını dahi yapmakta zorlanıyorlar. Eğitim sektörünün bu vahim hali göz önüne  alındığında AIPA olarak 3. Raporumuzu bu alanda yapmayı planlıyoruz.” diye  konuştu.