Tırnaklar Tahtaya Sürtülünce Çıkan Ses Neden Rahatsız Eder?

tirnaklar tahtaya surtulunce cikan ses neden rahatsiz eder KZXcFpGY

tirnaklar tahtaya surtulunce cikan sesin rahatsiz etmesi 1663072719

Araştırmalar tırnağın tahtaya sürtme sesinin, ağlayan bir bebek ve insan çığlığıyla aynı frekansta olduğunu, bu frekansın ise hayatta kalma güdüsünü uyandırdığını söylüyor.

Bu da araştırmacılara nazaran, birtakım bireylerin bu frekanstan doğal olarak rahatsızlık duymalarına yol açabiliyor. Bu mevzu üzerine yapılan çalışmalar epey enteresan şeylerden bahsediyor. Haydi gelin, bilimin söylediklerine bakalım.

Aslında kulağımız, birtakım ses frekanslarından rahatsız olmaya doğal olarak programlı.

cd8b0aa3b21c286ca8c876052a6a262e5f9dfc6f

1986 yılında yapılan bir araştırmada, birisi tebeşir ile tahtaya yazı yazarken tırnakları tahtaya sürtüyor ve bu sürtme sonucu çıkan sesin kaydı alınıyor. Araştırmacılar, bu seslerin kendi frekansları haricinde yapay olarak farklı frekanslarını çıkarıp insanların bundan neden rahatsızlık duyduklarını test etmek istiyor. İnsanlara bu sesleri dinleten araştırmacılar, bireylerin bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduklarını derecelendirmelerini istemişler.

Akademisyenler, en yüksek frekansa sahip olan kaydı çıkarıp geriye kalanları dinletmeye devam etse bile iştirakçiler sesleri tekrar rahatsız edici bulmuş. Bu sefer sesin orta ve düşük spektrumundaki (aralığındaki) frekansları kaldıran uzmanlar, deneklerin enteresan biçimde sesleri daha olumlu değerlendirdiklerini gözlemlemiş.

adb0e8edc3177cd29f532785b728809ac8675df7

Müzik bilim üzerine çalışmalar yapan Michael Oehler ile Christoph Reuter, 2011 yılında yaptıkları çalışmada, insanların en çok rahatsız oldukları ses frekanslarının 2000 ve 4000 Hz (frekans birimi) ortasında yer aldığını tespit ettiler. Zira beşerler, en fazla ses şiddetini bu aralıklarda hissediyordu. Araştırmacılar 24 şahısla yürüttükleri bu çalışmada, iştirakçilerin her birine rastgele sekiz ses dinletmişler ve şahıslardan, en çok beğendiklerine yahut rahatsız olduklarına nazaran sesleri puanlamalarını istemişler.

Tabii ki araştırmacılar, katılımcılar bu kayıtları dinlerken, onların cilt iletkenlikleri (ter salgılanmasından sonra cildin elektriklenme düzeyi), nabızları ve teneffüsleri üzerine de ölçümler yapmıştır. Bunu yapmalarının maksadı, fizyolojik reaksiyonları de değerlendirmeye alarak bir sonuca varmak istemeleridir. Aslında farklı olan durum, bu sekiz sesin her birinin, tırnakların tahtaya sürtme sesinin türetilmiş yeni hali olması. Lakin burada enteresan olan diğer bir şey daha var…

Sesin kaynağına şartlanmak, bu rahatsızlığın bir öbür sebebidir.

012e12ecb1d098ffa6ac4399439f2954040533c5

Araştırmacılar, işleri biraz daha kızıştırırıp seslerin kaynağını bilen ve bilmeyen iki iştirakçi grubunu birbirinden ayırıyor. Bunu yapıyorlar çünkü psikolojik açıdan bu duruma nelerin sebebiyet verebildiğine bakmak istiyorlar. Bir grup bu seslerin, tırnakların tahtaya sürtülmesinden elde edildiğini biliyorken, öteki grup bir müzik kesiminin düzenlenmiş hali olduğunu zannediyor.

Araştırmacılar buna karşın iştirakçilerin, fizikî olarak sese verdikleri reaksiyonun çok da farklı olmadığını görmüş. Asıl farklı sonuç sesin kaynağını bilmekten ötürü ortaya çıkmış. Tırnak sesinin tahtaya sürtmesi olduğunu bilenler, sesleri olumsuz olarak kıymetlendirmiş. Mesela müzik bestesi olduğunu düşünenler de sesi daha çok beğenmişler. Böylelikle sesin kaynağına zihinsel olarak şartlanmak da sonuçların farklılaşmasında bir etken diyebiliriz.

Sesin keskin ve pürüzlü olması da itici olmasına yol açıyor.

64565ab619e08e90730684038c9458cab5a47215

Bu alanda çalışmalar yapan profesör John McDermott, 2012 yılında yaptığı araştırmada, bir sesin kulağımıza âlâ gelmeyen iki tarafı olduğunu keşfetmiş. Bunlardan biri yüksek frekans nedeniyle seste oluşan sertlik ve frekans yoğunluğunun oluşturduğu dalgalanma kaynaklı pürüzlülük. Lakin akademisyen, insanların genellikle pürüzlü seslerden rahatsız olduğunu söylüyor. Yani şöyle ki diyelim, tırnaklarınızla tahtaya sürttünüz, işte orada oluşan ses pürüzlü olacağı için bu sese katlanamamanız doğaldır. Velhasıl sesin frekansından çok bu iki tarafının de tesirli olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklar: Live Science, Tanınan Science