TEB Başkanı Üney: İlaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir

teb baskani uney ilac fiyat kararnamesi acilen guncellenmelidir ykRzRpTv

154879

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Lideri Arman Üney, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 13 yıldır yenilenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Üney, “Eczanelerimizin artık mevcut ekonomik şartlarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına hemen cevap verilmesi gerekmektedir” dedi.

TEB Lideri Arman Üney, Merkez Heyet üyeleri ile 14 Mayıs Bilimsel Eczacılar Günü münasebetiyle basın açıklaması yaptı. Üney’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Toplum sıhhatinin korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sıhhat hizmeti sunulması ve daha âlâ bir sıhhat ortamının tesisi için ağır efor sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, birçok 14 Mayıs’ları tekrar daima birlikte kutlayacağız.

‘İlaç fiyat kararnamesi hemen güncellenmelidir’

Günün ekonomik kurallarında farklı dallara yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik manada da bir zorunluluktur. Bir defa daha vurguluyoruz ki 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut şartlara hiçbir biçimde ahenk sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi ivedilikle güncellenmelidir. Zira eczanelerimizin artık mevcut ekonomik şartlarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına ivedilikle karşılık verilmesi gerekmektedir.

Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı meşakkatlerin giderilmesi için artık yılda yalnızca bir defa kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Bunun yerine yılda en az 3 yahut 4 kere kur güncellemesi yapılması gerekmektedir.

‘Eczacıların özlük hakları iyileştirilmeli’

Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve başka sıhhat kuruluşlarında vazife yapan kamu eczacılarının hak ettikleri şartlarda misyon yapmaları ve özlük haklarının uygunlaştırılması gerekmektedir. Birebir halde sıhhat sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının güzelleştirilmesi Türk Eczacıları Birliği olarak ehemmiyet verdiğimiz mevzuların başında gelmektedir.

‘Faturası hastalarımıza çıkıyor’

‘1997 yılına kadar 7 olan eczacılık fakültesi bugün 60’a dayandı’

Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız bir öteki sorun, denetimsiz bir formda açılan eczacılık fakülteleri sıkıntısıdır. 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları ortasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden yalnızca 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir.

Milletlerarası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleksel sürdürülebilirlik için, ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması davetimizi tekrarlıyoruz. Ülkemizin daha fazla eczacılık fakültesine muhtaçlığı yoktur. Alt yapıdan ve akademik takımdan mahrum eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için muvaffakiyet sıralaması 50 bin ile hudutlu tutulmalıdır.

‘Hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın önünde şükranla eğiliyorum’

Salgınla çabada en ön saflarda yer alan, inanılmaz kurallarda sıhhat hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz anısı önünde şükranla eğiliyorum. Bilimsel eczacılığın 183’üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyorum.”

‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın uygulamaya koyulması da önemli’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan TEB Lideri Üney, sıhhat çalışanlarına şiddetle ilgili kanun teklifine ait şöyle dedi:

“Sağlıkta şiddet maddesindeki kimi tanımlamalara biraz daha detaylı yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada tabip, diş doktoru ve sıhhat mensupları olarak geçen bir tabir var. Tanımlamanın herkesi kapsayacağını söz ediyorlar. Biz sıhhat meslek mensuplarının biraz daha net olarak tabir edilmesini istedik. Bir de sıhhat hizmeti verirken maruz kaldığı şiddete yönelik bir tanımlama yapılıyor. Aslında sıhhat hizmeti vermedikleri vakit da şiddete uğrayabilir.

Kanunların çıkmasından fazla uygulamaya koyulmaları da kıymetli. Nasıl bir uygulama hayata geçecek bunun çok âlâ anlatılması lazım. Herkesin sahip olduğu hakları çok yeterli bilmesi lazım. Tüm sıhhat meslek mensupları bunlarla ilgili bilgilendirilmeli.”

‘508 İlaçta tekrar fiyat düzenlemesi yapıldı’

Üney, ilaç düşüncesine ait soru üzerine de şöyle konuştu:

“Şubat ayında fiyat düzenlemesi yapıldı. Sonrasında yapılan düzenlemenin kâfi olmamasına bağlı olarak birtakım ilaçların piyasada bulunmasıyla ilgili kasvetler devam etti. Geçtiğimiz günlerde 508 ilaçta yine bir fiyat düzenlemesine gidildi.

Olağanda enflasyonist bir durum yokken, dövizde olağandışı artış yokken mevcut fiyatlandırma siyaseti ilaç sanayiinin alışmış olduğu ve devam eden bir sistemdi. Şu an şartlar çok farklı. Bir evvelki döviz ve enflasyon ortamına nazaran hazırlanmış bir kararnameyle firmaların buna teğe bir ahenk sağlayıp ilaçları tedarik edebilmelerine düşünmek çok kolay değil.

‘Bir eczacı için en sıkıntı şey, hastaya o ilacı bulamadığını anlatmasıdır’

Sıhhat Bakanlığı’nın ilaç takip sistemi var. Bir ilacın alanda ne kadar olup olmadığını görebiliyor. Ancak şöyle düşünün. 700 tane ya da 10 tane ilaç yok. Şayet bir hastaya bir ilaç lazımsa ve o ilaç yoksa bulamıyorsa onun için dünyada hiçbir ilaç yok demektir. Bu çok değerli bir şey. Bir eczacı için en sıkıntı şey hastanın gereksinimi olan bir ilacı temin edememesi, o ilacı bulamadığını ona anlatmasıdır.

Bilhassa nöbetlerde, yalnızca siz açıkken ve ilaç yok dediğinizde ‘ben ne yapacağım, nereye gideceğim’ diyor. Gündüz bu ilaçları bulamayan hastalar akşam nöbetlerde geliyorlar. Nöbetlerde kuyruklar oluyor ya, o kuyrukların olmasının sebebi nöbetçi eczane sayısının az olması değil. Eczacıların, eczane teknisyenlerinin gelen hastalara piyasada bulunamayan ilaçların neden olmadığını anlatmaya çalışması, ‘yerine bunu verelim mi’ diyoruz. Bu badireyi ülkemizin bir an evvel aşması lazım.

‘Yerli ilaç sanayiinde çok büyük atılım yapmamız gerek’

Kendi aşımızı daha yeni üretebildik. Birçok ülke bunu hayata geçirdi. Bir dışa bağımlılık kelam konusu. Yerli ilaç sanayii ile ilgili çok büyük bir atak yapmamız gerekiyor. Araştırma geliştirmeye çok büyük kaynak ayırmamız gerekiyor. Bu ülkenin insanları, eczacıları, kimyagerleri yetişmiş beşerler. Çok güçlü bir endüstrimiz var aslında fakat bunu al-sat ile yapamayız.

‘Türkiye’deki eczanelerin yarısından fazlası 1 lira bile kazanmıyor’

Karşılanamayan bir ekonomik süreçten bahsediyoruz. Türkiye’deki eczanelerin yarısından fazlası 1 lira kazanmadan mesleğini icra ediyor. Eczanelerin yarısından biraz daha fazlası 1 lira dahi kazanmadan hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Eczanelerin yüzde 55’i bir kredi, yüzde 37’si iki krediyi birden kullanıyor. Bu 2019’da yaptığımız araştırmanın sonuçları. Bunu şu anda yapsak bu sayıların ikiye katlandığını görebileceğimizi düşünüyorum.

Eczacıların Türkiye’de kıymetli bir istihdam yarattığını ve bu istihdam koşullarının da ağırlaştığını göz önünde bulundurduğumuzda eczacıların bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır.”