Stres zeka gelişimini olumsuz etkiliyor

stres zeka gelisimini olumsuz etkiliyor FOMs8AOH

kapak 091537

Doç. Dr. Coşkun yaptığı açıklamada, zekânın çok boyutlu bir kavram olduğunu, kalıtımsal, çevresel, sosyo-kültürel tarafı bulunduğunu aktardı.

Zekânın, son 40-50 yıldır eğitim bilimleri alanında akıl yürütme marifeti, ahenk sağlama marifeti, muhakeme yeteneği olarak, sorunu manaya, kıymetlendirme ve soruna ait mümkün tahlilleri üretebilme olarak tanımlandığını söz eden Coşkun, şunları kaydetti:

“Bir atletin çok süratli koşabilmesi de hem bilişsel hem fizikî kapasitesini birebir anda gerçek biçimde kullanmasını gerektirdiği için bir zekâ performansıdır. Ancak şayet ben bir koşu yarışı yapmıyorsam matematik imtihanına sokuyorsam sporcuyu ve o başarısız oluyorsa zeki değildir diyemem yalnızca o performans göstergesinde eksiktir diyebilirim.”

Coşkun, zekânın daha fonksiyonel hale gelmesini sağlayan en temel özelliğin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunu belirtti.

OKUMA VE AKTİF DİNLEME HÜNERİ OLUMLU ETKİLİYOR

Zekâ ile eğitim ortasındaki bağlantının doğrusal olduğuna, zeki insanların eğitimde başarılı olabildiğine, eğitimli insanların ise zekâ kapasitelerini daha fazla geliştirebildiklerine dikkati çeken Coşkun, zekânın gelişiminde başka tüm bilişsel hünerleri besleyen temel marifet olan lisan kullanımının da kıymetini vurguladı.

Coşkun, erken yaşlardan itibaren okuma ve faal dinleme mahareti kazandırılmasının lisan hünerini münasebetiyle bilişsel performansı olumlu desteklediğine işaret etti.

Ebeveynlerin ve eğitimcilerin zekâyı geliştirme sürecinde dikkat etmesi gereken etmenlerin başında gerilimin olduğunu vurgulayan Coşkun, “Belli bir seviyede tasa, amacın gerçekleştirilmesinde tesirli olabiliyor, lakin fazla gerilim zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Gerilim düzeyi arttıkça kişi artık o bilişsel misyonları performansı göstermede sorun yaşamaya, dikkat dağınıklığı göstermeye başlar ve algılama suratı düşer” dedi.