Sözleşmeli er alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er sınavı için gerekli evraklar neler?

sozlesmeli er alimi on basvuru sonuclari aciklandi sozlesmeli er sinavi icin gerekli evraklar neler eFVfES4m

msu shutter 16 9 1652174483

Ulusal Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına kontratlı er ön müracaat sonuçları erişime açıldığını duyurudu. Adaylar, 7 Mayıs – 17 Haziran aralığında MSB sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte imtihana katılacak.

Kontratlı er ön müracaat sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Binlerce talebin bulunduğu kontratlı er müracaat süreçleri sonuçlandırıldı. Müracaat sonuçlarının nasıl sorgulanacağına dair tüm ayrıntıları haberimizde sizlere aktarıyoruz.

KONTRATLI ER ÖN MÜRACAAT SONUÇLARI

KONTRATLI ER İMTİHAN TARİHİ AŞİKÂR OLDU

Ulusal Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kontratlı Er Temini faaliyeti 17 Mayıs – 17 Haziran 2022 tarihleri ortasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

İMTİHANA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR

Adaylar seçim evresi imtihanlarına gelirken bir adet belgenin içinde takılı olarak aşağıdaki dokümanları, sırasına nazaran dizmek suretiyle ve belgenin ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, ismi ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

Adayların aşağıda belirtilen dokümanları;

(a) İmtihana Davet Evrakı: Adayın müracaatının kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Evrakı: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar adaylar için,

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ilişkin nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
getireceklerdir.

(ç) Tahsil Diploması: Diplomanın/öğrenim dokümanının (e-devlet tahsil evrakı de kabul edilecektir) / tahsil durumunu gösterir evrakın (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, tahsil kademelerini gösteren bilgiyi içerecek biçimde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp dokümanını getireceklerdir),

(d) Terhis Evrakı: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) yahut askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis evrakı, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis dokümanı getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum evrakı terhis evrakı yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40’ıncı hususunda belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

(e) Askerlik Durum Evrakı: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Dokümanlarını e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse bahis evrakın onaylı olması kuralı aranmayacaktır,

(f) Varsa ehliyet, askerî ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşları ile kurbağa adam, dalgıç, paraşütçü vs. üzere özel yeteneği bulunan adaylara yönelik bonservis, kurs evrakı, sertifika, mesleksel eğitim dokümanı, diploma yahut muvaffakiyet dokümanı asılları ve fotokopileri;

(I) Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. takımlarında çalıştığını gösteren terhis dokümanı yahut birlik kumandanı tarafından imzalı onaylı evraklar,

(II) Atıcılar için, Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan alınmış atıcılık lisansının aslı ve fotokopisi,

(III) Askerlik hizmeti esnasında Atış Muvaffakiyet Şerit Rozeti alanların berat aslı ve fotokopisi,

(g) İsimli Sicil yahut İsimli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Doktor Sıhhat Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek tabipten (aile tabibi, kurum doktoru vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Tabip Sıhhat Raporu,

(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Örneği Ek-7’dedir),

(ı) Şehit/gazi eşi yahut çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden müracaat yaptığı esnada şehit/gazi eşi yahut çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim basamaklarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi yahut çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB İşçi ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen asıllara nazaran bedellendirilmektedir.

(II) Anne/baba yahut eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının İşçi Başkanlığından, başka kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Toplumsal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları evrakın aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit yahut gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup başka süreçlerine tıpkı formda devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim etabı imtihanlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri evrakların aslının yanında fotokopisinin de olması ehemmiyet arz etmektedir). İkinci seçim kademeleri sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.