Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

son dakika issizlik rakamlari aciklandi

kapak 101306

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik datalarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken bayanlarda yüzde 13,9 olarak kestirim edildi.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5 OLDU

101203005 indir

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken bayanlarda yüzde 29,0 olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, bayanlarda ise yüzde 33,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,2 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, bayanlarda ise yüzde 25,2 olarak iddia edildi.

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜDDETİ 44,9 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2022 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,7 OLDU

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak varsayım edildi.