SGK’nin ödemediği kanser ilacı için yargı kararı

sgknin odemedigi kanser ilaci icin yargi karari

kapak 115233

Emekli H.G.’ye, kaldırıldığı hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için ‘lenvatinib’ etken unsurlu ‘Lenvima’ isimli ilacın kullanılacağı belirtildi. H.G., yurt dışından getirilen ve kürü 1300 euro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK’ye başvurdu. SGK ise ilacın Sıhhat Uygulama Bildirimi ve ek kaidelerine uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı istikametinde karşılık verdi.

YARGIYA BAŞVURDU

H.G., avukatı Eliz Atlı aracılığıyla Ankara 14’üncü Yönetim Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve bir an evvel tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu. Dilekçede, “İlacın SGK tarafından karşılanmaması, müvekkilin tedaviye ulaşmasını engelleyecek ve müvekkili her geçen gün mevte bir adım daha yaklaştıracaktır. Bundan ötürü sayın mahkemeden talep ettiğimiz teminatsız yürütmenin durdurulması müvekkil bakımından hayati ehemmiyeti haizdir. Karar verilmemesi halinde, müvekkilin tedavisinin devamı için çok değerli olan ilacın parası karşılanamayacak ve sıhhati bakımından telafisi mümkün olmayan ziyanların ortaya çıkması gündeme gelecektir” denildi.

Dilekçede, daha evvel verilen benzeri kararlar ile birlikte hastane raporları da sunuldu.

MAHKEME: SGK KARŞILASIN

Başvuruyu pahalandıran Ankara 14’üncü Yönetim Mahkemesi ise 7 gün içinde karar vererek SGK’nin kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Kararda; dava konusu sürecin, davacının ömür hakkıyla ilgili olduğu belirtilerek, ilacın davalı yönetimin savunması alınıncaya ya da savunma müddeti geçtikten sonra tekrar karar verilinceye kadar SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi. Ayrıyeten dava konusu sürece ait tüm bilgi ve evrakları içeren süreç evrakının aslı yahut onaylı örneğinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi istendi.

‘KARAR EN SON DEĞİL’

Kararı kıymetlendiren avukat Eliz Atlı, “Türkiye Cumhuriyeti bir toplumsal devlettir ve müvekkil kelam konusu bu ilacı tedavisinden yarar gördüğü surece kullanmak zorundadır. Bundan ötürü ilgili tedavinin müvekkil bünyesinde ne kadar mühlet uygulanacağı aşikâr değildir. Bu taleplerle SGK’ya başvurduğunda talebi Sıhhat Uygulama Bildirisi’nin ilgili geri ödeme kaidelerini sağlamadığı için reddedilmiştir. Sıhhat Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu, ‘Lenvima’nın kullanılmasına onay vermiştir. Bu tüzel yolun emeli, devletin iki kurumu olan SGK ve Sıhhat Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu ortasında meydana gelen görüş ihtilafını önlemek ve hastaları ‘tek çare’ olarak isimlendirilen tedavi tekniğine kavuşturmaktır. Mahkemece yapılan birinci inceleme sonucunda yürütmenin durdurulması talebimiz haklı bulundu ve müvekkil, mahkeme en son karar çıkıncaya kadar SGK’nın ilacı karşılamasına karar verdi. Mahkeme kararında, hukuka muhalif olarak tez ettiğimiz sürecin hayat hakkına yönelik olduğunu, sürecin uygulanması halinde sıhhat açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını belirtti. İlgili karar bir son karar değil orta karar niteliğindedir” dedi. 

Fotoğraf: serra akcan / csgorselarsiv.org