Salda kirlendi, suçu NASA’ya yıktılar

salda kirlendi sucu nasaya yiktilar DZ84reTU

156943

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Müdafaa Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, “iklim elçisi” gençlerle birlikte Salda Gölü’nün Beyaz Adalar kısmında açıklama yaptı.

Oktar Salda Gölü’ndeki kirlilik için NASA’yı suçlayarak, “Özellikle NASA’nın toplumsal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayan alanımız çok ağır halde ziyaretçi akınına uğradı. Bu çok talep sonucunda da denetimsiz kullanım ve kirlenmeye maruz kaldı” tabirlerini kullandı.

Salda Gölü’nün kıyısında “Millet Bahçesi” olarak duyurulan alanın işletmesinin özel bir şirkete verildiğine ve alana giriş fiyatının 10 TL olduğuna ait haberlerin akabinde ise Oktar, şunları söyledi:

“Salda Gölü hepimiz için çok değerli ve mutlak korunması gereken bir alan. Bu nedenle de bakanlığımızca yüksek etraf hassasiyetiyle muhafaza çalışmaları yürütülmekte. Bu kapsamda; 2019 yılında Salda Gölü ve etrafı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Etraf Muhafaza Bölgesi ilan edildi ve gölün yüzeyinin 7 katı kadar alan muhafaza altına alındı.

Şu anda bulunduğumuz alan dünyadan Mars’a bir pencere niteliğinde değerlendirilmekte. Salda Gölü’nün özel etraf muhafaza bölgesinde en hassas bölgesi olarak tanımlanmakta. Bu bölgeyi hassas kılan özeliklerden birisi de hidromanyezit oluşumlarının en çok gözlemlenen nokta olmasıdır.

NASA paylaştı ziyaretçi akınına uğradı

Bilhassa NASA’nın toplumsal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayan alanımız çok ağır formda ziyaretçi akınına uğradı. Bu çok talep sonucunda da denetimsiz kullanım ve kirlenmeye maruz kaldı.

Alanın koruma-kullanma istikrarı gözetilerek, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla idaresinin sağlanması öncelikli amacımız. Bu amaçlar doğrultusunda da Bakanlığımızca bölgede üniversitelerle iş birliği yapılarak birçok bilimsel çalışma başlatıldı. Sonuçlanan bilimsel çalışmalar da müdafaa önlemlerine yansıtılmakta.

Bakanlığımızca bilimsel datalara dayalı olarak planlama çalışmaları sonucunda burada daha evvelce mevcutta bulunan mevzuata alışılmamış yapıların tamamı yıkıldı. Kirliliğe neden olan tüm çadırlar kaldırıldı.

Öncelikle bu alanda mevcutta bulunan 4 kilometre kıyı kısmının bozulmasını engellemek için ahşap bariyer yapıldı. Böylelikle araçların ve insanların kıyı kısmına girişi yasaklandı.

‘Otopark 2 kilometre uzağa çekildi’

Alanın otopark muhtaçlığı kıyıdan 2 kilometre uzaklıkta tabiat sit alanı dışında çözümlendi. Gördüğünüz bu alan büsbütün dumansız hava alanı ilan edildi ve sigara içmek katiyetle yasak. Alanda kurulan kameralarla 7 gün 24 saat canlı yayın olarak her şeyi izleyebiliyorsunuz.

Salda Gölü ve Havzasının atık su kaynaklı kirliliğin önlenmesi gayesiyle civarındaki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik ileri arıtım yapan Atıksu Arıtma Tesisi projelendirmesi yapıldı imalatları devam etmekte.”

NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalarına da ışık tutması hedeflenen Salda Gölü’nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesi çalışması sonuçlandı. Öbür taraftan Salda Gölü’nün sosyoekonomik tahlil ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışması sonuçlarına nazaran ziyaretçi sayısına kısıtlama getirildi. Bunun emeli yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirlenen sayıların aşılmamasını sağlayarak alanın denetimini sağlamak.

Çevrecilerin Salda isyanı

Bir periyot beyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla Türkiye’nin en hoş göllerinden biri olan Burdur’daki Salda Gölü’nde TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılma kararı alınmıştı.

Doğal sit alanı statüsündeki Salda Gölü, mart 2019’da daha esnek bir müdafaa statüsü olan ÖÇK Bölgesi ilan edilmişti.

Salda Gölü’nün bir dünya mirası olduğunun altını çizen çevreciler bu karara isyan etmişti.