Resmi Gazete’de yayımlandı: Sanayicilerin eleştirdiği düzenleme yürürlüğe girdi

resmi gazetede yayimlandi sanayicilerin elestirdigi duzenleme yururluge girdi amsmGeib

kapak 123033

Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa mevzu edilebilecek gereksinim fazlası elektrik gücüne ait yol ve asıllar tespit edildi. 

Buna nazaran, 12 Mayıs 2019’dan sonra yapılan müracaatlar sonucunda ilişki mutabakatına davet mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa husus edilebilecek gereksiniminin üzerindeki elektrik gücü ölçüsünün hesabında kullanılacak tüketim ölçüsü, ilgili tüketim tesisinin bir evvelki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik gücü tüketimi olarak temel alınacak.

Bu kapsamda tüketim tesislerinde bir evvelki takvim yılını kapsayacak halde tüketim olmaması halinde tüketim ölçüsü, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik gücü tüketiminin belirlenen toplam elektrik gücü tüketimini geçmesi halinde, satışa bahis edilebilecek gereksinim fazlası güç içinde bulunulan yıl bilgileri dikkate alınarak hesaplanacak.

YEKDEM’E BEDELSİZ KATKI OLACAK

Üretimle tüketim tesisinin tıpkı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim ölçüsü tesis edilecek tek istikametli üretim sayacı bilgileri dikkate alınarak belirlenecek.

Hesaplanan tüketim ölçüsü temel alınarak belirlenen satışa husus edilebilecek muhtaçlık fazlası gücün üzerinde üretilerek şebekeye verilen güç, misyonlu tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu güçle ilgili piyasa işletmecisi ve misyonlu tedarik şirketi tarafından rastgele bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen güç YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Bu kapsamda YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan güç ölçüsü için oluşacak sistem kullanım bedeli ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilecek ve vazifeli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenecek.

Bu şura kararı şurası gücü 50 kilovat ve altındaki mesken abone kümesi ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmayacak.