Patrondan yıllık izin parasını isteyen personele kötü haber

patrondan yillik izin parasini isteyen personele kotu haber FdjCKMLc

ofis shutterstock 16 9 1655366050 16 9 1659253466

İşçinin yıllık müsaadesini kullandığının ispatının patrona ilişkin olduğuna dikkat çeken Yargıtay, personelin iş mukavelesinin devamı müddetinde kullanmadığı yıllık izinlere ilişkin fiyatı talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme, emekçinin iş mukavelesinin devamı sırasında müsaade hakkının bulunduğunun tespitini talep etmesinde türel menfaati olduğuna vurgu yaptı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel dal çalışanını ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Ağır vasıta sürücüsü olarak çalışan emekçi, İş Mahkemesi’ne başvurarak, iş kontratının rastgele bir sebep bildirilmeden feshedildiğini lakin yasal haklarının ödenmediğini öne sürdü.

Fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, çalıştığı sürece yıllık müsaade kullanmadığını ve iş kontratının feshinde hak etmiş olduğu yıllık müsaade alacaklarının da kendisine ödenmediğini ileri süren emekçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık fiyatlı müsaade alacağı ve fazla çalışma alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket ise savları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, patronun itirazını reddetti. Davalı şirket bu kere kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan 9. Hukuk Dairesi, personelin yıllık müsaadesini kullanıp kullanmadığının ispatının patron sorumluluğu altında olduğuna dikkat çekti. Kararda, patronun yıllık müsaadelerin kullandırıldığını imzalı müsaade defteri yahut muadil bir doküman ile kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı. Bu bahiste ispat yükü üzerinde olan patronun çalışana yemin teklif edebileceği lisana getirildi.

‘YILLIK MÜSAADE HAKKI FİYATA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ’

Sözleşmenin feshi halinde kullanılmayan yıllık müsaade mühletlerine ilişkin fiyatın emekçinin kendisine yahut hak sahiplerine ödeneceği vurgulanan kararda şöyle denildi:

“Böylece iş kontratının feshinde kullanılmayan yıllık fiyatlı müsaade hakkı müsaade alacağına dönüşür. Bu nedenle vakit aşımı da iş kontratının feshinden itibaren işlemeye başlar. Yıllık müsaade hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, personelin iş kontratının devamı sırasında fiyata dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez.

İşçinin iş kontratının devamı müddetinde kullanmadığı yıllık izinlere ilişkin fiyatı talep etmesi mümkün değildir. Bu nedenle çalışanın iş kontratının devamı sırasında müsaade hakkının bulunduğunun tespitini talep etmesinde hukuksal menfaati vardır. Somut uyuşmazlıkta karara temel alınan eksper raporunda davalı işyerinde 5 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma müddeti boyunca hak ettiği yıllık fiyatlı müsaade mühletinin 100 gün olduğu belirtilmiş ve yıllık müsaade fiyatı alacağına yönelik talep, davacının hiç müsaade kullanmadığı kabulü ile karar altına alınmıştır.

Ne var ki 5 yıl boyunca yıllık fiyatlı müsaade kullanılmadan çalışılması hayatın olağan akışına karşıt olduğundan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 31. hususu uyarınca hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacı asil çağrılarak yıllık müsaadelerle ilgili beyanının alınmasından sonra sonucuna ve tüm evrak çerçevesine nazaran kıymetlendirme yapılarak bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı biçimde karar verilmesi yanlışlı olup bozmayı gerektirmiştir.”