Özel harekatçı eski eş, dosyaya nasıl girdiği anlaşılmayan raporla beraat etti: İmren Kandemir cinayetinde müebbetten beraate uzanan yol

ozel harekatci eski es dosyaya nasil girdigi anlasilmayan raporla beraat etti imren kandemir cinayetinde muebbetten beraate uzanan yol IplgQgnO

1652388244013 dfdf

İngilizce öğretmeni İmren Kandemir’in, 10 Nisan 2018’de meskeninde, kalbe yakın bölgeden silahla vurulmuş ve meyyit halde bulunmasına ait dava, üç yıl sonra, evraka ne vakit, nasıl ve kimin tarafından konulduğu meçhul bir isimli tıp raporu münasebet gösterilerek beraatle sonuçlandırıldı. Birinci yargılamada İmren Kandemir’in elinde silah atış artığı bulunmamasına karşın, özel harekat polis memuru olan eski eşi Burak T.

İngilizce öğretmeni Kandemir’in, bir mühlet evli kaldığı özel harekat polisi Burak T., boşanmalarının akabinde genç bayana yönelik ısrarlı takibini sürdürdü. Bir müddet sonra yine temasa geçen sanık, Kandemir’i görüşmeye ikna etti. Kandemir, Burak T. ile görüşmeye başladıktan 6 gün sonra meskeninde kalbine yakın bir bölgeden vurulmuş ve meyyit halde bulundu.

Birinci karar: Müebbet mahpus

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ekim 2019’da davayla ilgili birinci kararını verdi ve sanık Burak T.’yi müebbet mahpusa mahkum etti.

Kararda, şu münasebetlere dikkat çekildi:

 • “… her ne kadar sanık savunmasında maktulü kendisinin öldürmediğini, intihar etmiş olduğu üzerinde savunma yapmışsa da alınan raporlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın her iki el iç ve dış svap numunelerinde atış artığı rastlanırken maktulün ellerinde atış artığına rastlanılmamış olması, 
 •  
 •  
 • Yeniden meyyit muayene tutanağına nazaran mermi çekirdeğinin 3. İca girdiği, posteriorda 7. İca çıktığı denildiği, otopsi raporunda mermi çekirdeğinin “önden geriye, üstten aşağıya seyrettiği” bildirilmesi, şahit beyanlarına nazaran maktul İmren’in başının, bulunduğu odanın kapısına yanlışsız olduğunu beyan etmeleri, olay yeri inceleme raporu ve krokisine nazaran yerde bulunan kan lekesinin halının kapıya yakın tarafında tespit edildiği, tüm bu bulguların bir bütün olarak kıymetlendirilmesi sonucunda maktulün intihar etmesi durumunda bulunduğu durumda yere düşüşünün hayatın olağan akışına muhalif olması,
 •  
 • Elinde ve üzerindeki kıyafette atış artığının olmaması, olayda kullanılan silahta parmak izinin olmaması, tüm bu nedenlerle sanığın, maktulün intihar ettiği, kendisinin olay anında orada olmadığı halindeki savunması, kabahatten kurtulmaya yönelik hazırlanmış soyut savunma olarak nitelendirilmiş, böylece  sanık Burak’ın, maktul ile ortalarında meydana gelen tartışma sırasında silahla taammüden maktul İmren’i vurarak öldürdüğü sabit sayılmış, müebbet mahpus cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir…

Nereden çıktığı anlaşılmayan yeni rapor

Kandemir ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu, Burat T.’nin bu durumda müebbet mahpus değil, tasarlayarak öldürme cürmünden ağırlaştırılmış müebbet mahpusla cezalandırılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti fakat bu itiraz reddedildi.

Müebbetten beraate

Bu rapor, davanın gidişatını değiştirdi. İstinaf ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi, evvelki raporu ve öbür kanıtları göz önüne bile almadan, kararı bozdu. Daha evvel müebbet mahpus kararı veren lokal mahkeme de “hayatın olağan akışına aykırıdır” dediği olayla ilgili öteki delilleri yok saydı ve yalnızca yeni raporu göz önüne alarak beraat kararı verdi. Mahkeme, iki rapor ortasındaki çelişkiyi gidermek yoluna bile gitmedi.

Dilekçedeki çarpıcı tabirler

Avukat Eyüboğlu, bu karara karşı Yargıtay’a yine başvurdu. Dilekçede, şunlara dikkat

 • Mahkeme, birinci kararda İmren’in hayatını kaybetmesinin intihar değil cinayet olduğu sonucuna varırken, kendilerince ele alınıp tartışılan, gerekçeli karara aktarılan kanıtlar ortadan kaybolmuş üzere davranılarak, bozma ilamı motamot tekrarlanmış ve beraat kararı verilmiştir.
 •  
 • Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma ilamı da Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2022 tarihli “beraat” kararı da; UYAP sistemine ne vakit ve kim tarafından kaydedildiği belirli olmayan ATK düzenlenen 26/07/2018 tarih ve 22508486-101 02/18-36975/5635 sayılı raporuna dayandırılmaktadır.
 •  
 • Soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen savcı İsmail Özmutlu ve o kademede müvekkillerin vekilliğini üstlenen Av. Murat Erakın’ın beyanlarına başvurulması (Zira avukat beyefendi, daha o periyotta savcılık kapısını hangi “hatırlı” şahısların çaldığını da, bu içerikte bir raporun bulunup bulunmadığının da detayını bilmekte olduğunu beyan edip tanıklık yapma talebini iletmiştir) gerekmektedir.
 •  
 • UYAP portalı üzerinden bu raporu kaydeden adliye memurunun tespiti ve beyanına başvurulması gerekmektedir.
 •  
 • Bu taleplerimiz ve UYAP sistemine müdahale olup olamayacağının araştırılması talebimiz karşılıksız kalmıştır.
 •  
 • Sanığın uzunluğu 19.06.2019 tarihli duruşmada tabir ettiği üzere yaklaşık 1.98 cm’dir. İmren’in uzunluğu ise 1.72 cm’dir. Ortalarındaki uzunluk farkı yaklaşık 26 cm’dir. Mermi çekirdeği, 3. kaburgalar ortası giriş olduğuna nazaran yerden 140 cm yükseklikte İmren’in bedenine isabet etmiş, yaklaşık 130 cm yükseklikten de bedeninden çıkmıştır. Bu durumda bedendeki yükseklik farkı 10 cm’dir. Mermi çekirdeği karşı duvarda ise yerden 95 cm üste isabet etmiştir. Yani duvar isabet yükseklik farkı 45 cm’dir. (İmren’in vurulmasına ait yükseklik farkları ve açıyı gösterir çizimi 19.06.2019 tarihli dilekçemiz ekinde sunmuştuk) Bu durumda bir an için İmren’in kendisinin atış yaptığı düşünülse dahi; silahı üstten aşağı seyirle tutması gerekecektir. Meğer kuvvet alabilmek için kollarını bedenine bitiştirmiş olması gerekir; lakin o vakit da mermi çekirdeğinin seyrinin yere paralel olması gerekir.

 

“O konumda vurulan nasıl yerde farklı halde yatabilir”

 

 • İmren sırtı duvara dönük formda kendini vurmuşsa; nasıl vurulduğu andaki durumunu değiştirerek, tam dönüş yaparak başı kapıya yanlışsız gelecek biçimde düşmüş ve yerde o halde yatıyor olabilir?
 •  
 • Sanık, silahı İmren’in sol tarafında, sol kolunun ortasında bulduğunu beyan etmektedir. Meğer İmren sağ elini kullanmaktadır. Bu konu 05.12.2018 tarihli birinci duruşmada, sanığın İmren’in daha evvel de silahla intihara teşebbüs ettiği argümanını sağ eliyle göstererek anlattığı sırada mahallî mahkemece heyetince yöneltilen “Silahı hangi eliyle tutuyordu?” sorusu üzerine “Sağ eli” formunda yanıt veren sanık tarafından da ortaya konmuştur. Pekala silah, sağ elini kullanan İmren’in sol tarafına nasıl düşmüştür?
 •  
 • Sanık tüm bu kurguyu yaparken İmren’in her anını yazıya döktüğü, yanından hiçbir vakit ayırmadığı günlüğünü de yok etmeyi unutmamıştır. İmren’in günlüğü ne arkadaşlarıyla kaldığı konutta ne de sanığın meskeninde bulunmuştur.
 •  
 • Eksper raporunda sunulan fotoğraf çıktılarında da İmren’in bedeninde bilhassa bacaklarında birçok morluk olduğu görülmektedir. Tüm bunlar yalnızca İmren’in kısa bir mühlet evvel fiziki şiddete maruz kaldığının değil, sanığın İmren’i öldürmeye çalışırken, İmren’in itiraz etmesi, direnmesi, hatta silahı tutup engellemeye çalışması nedeniyle maruz kaldığı tekmelerin ve fiziki şiddetin kanıtlarıdır.

 

“Daha evvel de tehdit etti”

 • Star TV yayın kayıtlarında geçtiği üzere (dökümü tarafımızca talep edilmişse de lokal mahkemece reddedilmiştir), vakti vaktinde düğünle ilgili bir arbede olduğu sırada sanık İmren’in başına silahı dayamış, “Seni de öldürürüm, kendimi de öldürürüm” diyerek tehdit etmiştir. Keza İmren’in Maraş’ta öğretmenlik yaptığı devirde çarşıda yaşadıkları bir hengame esnasında sanık İmren’e kamusal alanda fizikî şiddet uygulamıştır.
 •  
 • Yine görüşmeye başladıkları 4 Nisan tarihinden İmren’i öldürdüğü 10 Nisan tarihine kadar, İmren’i nasıl baskı altında tuttuğu, zorladığı İmren’in konut arkadaşı olan şahitlere gönderdiği Whatsapp iletisi ile sabittir: “Burak çok zorluyor, dayanmaya çalışıyorum… Beni deniyor kendince”
 •  
 • Sanık, başka oldukları devirde İmren’in kendisini aldattığı konusunda “delil” toplamaya çalışmış, kendince topladığı bu “delil”leri öne sürerek İmren’i “yargılamış”, belirli ki “suçlu” olduğuna kanaat getirmiş ve ölmesi gerektiğine karar vermiştir.
 •  
 • Emniyetten özel harekatçı sanığın işe giriş çıkış saat ve imgeleri istenmiştir. Yalnızca çıkış manzarası gelmiştir. Halbuki ortadaki saatlerde çıkış yaptığı ve apartmana geldiği, etrafta dolaştığı sabittir.