Mısır’da keşfedilen tapınak, daha önce bilmediğimiz bir ritüeli de ortaya çıkarttı

misirda kesfedilen tapinak daha once bilmedigimiz bir ritueli de ortaya cikartti LWFOIFFq

sahin tarikatinin yeni bir tapinagi bulundu 2iky

Arkeologlar, Mısır’daki bir tapınakta daha evvel hiç görülmemiş bir ritüeli anlatan bir türbe keşfettiler. Bu keşif, 3. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip Berenike kenti antik limanının dini kompleksinde yapıldı. Kompleksin kendisi, 700 yıl sonra, Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve son yüzyılında inşa edildiğinden ötürü izafî olarak daha çağdaş bir yapı kümesi olarak biliniyor.

Yeni bulunan ibadet yeri, bir şahin kültüyle bağlı bir ritüel fonksiyonu öneren ve MS dördüncü ila altıncı yüzyıllara tarihlenen materyal nedeniyle araştırmacılar tarafından “Şahin Tapınağı” olarak isimlendirildi. Bu mühlet sırasında kent, Mısır’ın Doğu çölünün öteki birçok bölgesine yayılmış olan Nubian bölgesinden göçebe bir küme insan olan Blemmyes tarafından kısmen işgal edildi.

Bu bulgu, Blemmy’lerin dini uygulamalarına ve onları Mısır inanç sistemiyle nasıl birleştirdiklerine dair yeni fikirler veriyor. Tapınağa ismini veren en inanılmaz bulgu, tapınağın içine gömülmüş, çoğu başsız 15 şahinin bulunmasıydı. Mumyalanmış şahinlerin gömülmesi öbür tapınaklarda da görülmüş olsa da, çoklukla tek başına bir tane bulunuyordu. Bu yüzden de yumurtalarla birlikte birden fazla kuşun bulunması eşsiz bir keşif olarak nitelendiriliyor.

Sikait Projesi araştırma grubu yöneticisi Profesör Joan Oller Guzmán yaptığı açıklamada, “Maddi bulgular bilhassa dikkat caziptir ve zıpkınlar, küp halindeki heykeller ve dini faaliyetlerle ilgili göstergeleri olan bir stel üzere adakları içerir” dedi.

“Kafa kaynatmak uygun değildir”

Maddi buluntular ortasında stel bilhassa ilgi cazibeli görülüyor. Bir ilahın ortaya çıkışını tasvir ettiğine inanılan stelin üzerinde “Burada baş kaynatmak uygun değildir” yazan bir yazıt bulunuyor. Dini bir tapınakta bu türlü bir yasak Berenike’de daha evvel görülmemiştir ve bu ayinin tapınakta yapılmasının din dışı bir hareket olduğunu ima ediyor. Bu yüzden, bu ayin muhtemelen diğer bir yerde gerçekleştiriliyordu.

Profesör Oller’in söylediğine nazaran, “bütün bu ögeler, Mısır geleneklerini Blemmy’lerin katkılarıyla birleştiren, muhtemelen ilah Khonsu’ya tapınmayla ilgili teolojik bir temel tarafından sürdürülen ağır ayin faaliyetlere işaret ediyor. Keşifler, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında Doğu çölünde yaşayan bu yarı göçebe beşerler, Blemmy’ler hakkındaki bilgimizi genişletiyor.

Ekibin çalışma hipotezi, bu tapınağın daha eski olduğu ve Blemmye’ler gelmeden ve dini merasimleri için yine kullanılmadan evvel farklı bir kullanıma sahip olduğu istikametinde. Berenike’de Mısır dini merasimleri birebir anda yapılmaya devam ettiğinden, bu yarı göçebe insanların Mısır geleneklerini uygulamalarına dahil ederek yeni ayinler eklemeleri mümkün gözüküyor.

Çalışma Amerikan Arkeoloji Mecmuası’nda yayınlandı…