Kamu ihalelerine ek fiyat farkı

kamu ihalelerine ek fiyat farki AUhHgQCR

154850

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren “4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanununun Süreksiz 6’ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Esaslar” uyarınca, 1 Nisan 2022 tarihinden evvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na nazaran ihalesi yapılan ve 15 Nisan 2022 tarihi prestijiyle devam eden mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ait Türk lirası üzerinden yapılan mukavelelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlarına yönelik ek fiyat farkı uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.

Buna nazaran, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunanlarda, kontratına nazaran hesaplanan fiyat farkı, artırımlı olarak, imal işleri ve hizmet alımlarında B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanacak, mal alımlarında teslim edilen kısımlar için ise fiyat farkı hesaplanmasında kelam konusu fark fiyatı yüzde 10 artış yapılarak verilecek.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayanlar ile karar bulunmakla birlikte yalnızca girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda, hesaplanmayan kısımlar için 2022 yılında TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki değişimin yüzde 25’i, 2023 yılında ise yüzde 15’i oranında fiyat farkı verilecek.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin yönetime yazılı olarak müracaatta bulunması kuralı aranmayacak lakin asılların yürürlüğe girdiği tarihten evvel düzenlenen hakedişlere ait olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici, yönetime 13 Haziran 2022 tarihine kadar yazılı olarak müracaat edecek.

Bakanlığın uygun görüşü alınmadıkça tekrar ihale edilemeyecek

Kelam konusu mukavelelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımları için yüklenicinin 13 Haziran 2022 tarihine kadar yönetime yazılı olarak başvurması halinde ek fiyat farkı verilecek. Bu kontratlarda, yüklenicinin yazılı olarak başvurması halinde iş programına nazaran gerçekleştirilemeyen iş ölçüsü için mühlet uzatımı mümkün olacak.

1 Ocak 2022 tarihinden evvel ilgili kanuna nazaran ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ait Türk Lirası üzerinden imzalanan kontratlardan 15 Nisan 2022 tarihi prestijiyle gerçekleşme oranı birinci mukavele bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar, yüklenicinin 13 Haziran’a kadar yönetime yazılı olarak müracaatta bulunması halinde feshedilip tasfiye edilecek. Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe kadar gerçekleştirilen imalatlara/işlere/teslimatlara ait onaylanan hakedişlerin birinci kontrat bedeline oranı dikkate alınacak.

Feshedilen kontratlara mevzu mal ve hizmet alımları ile imal işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadıkça yine ihale edilemeyecek.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki yönetimlerin bu Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ait imzalanan kontratlarında, ilgili mevzuatında 120 gün içinde düzenleme yapılması kaydıyla da 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek. 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri ortasında iş programına nazaran gerçekleştirilemeyen iş ölçüsü için müddet uzatımı (yapım işleri ile hudutlu olarak) verilebilecek.

Asılların uygulanmasında tereddüt duyulan konuların giderilmesinde Kamu İhale Kurumu yetkili kılındı, lakin yönetimlerce bu kapsamdaki müracaatların bağlı, ilgili yahut bağlı olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekecek. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan konulara ait müracaatlar ise öncelikle kontratın tarafı olan yönetime yapılacak.

Birebir kararda yer alan “4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanununun Süreksiz 5’inci Hususunun Uygulanmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile de 1 Aralık 2021 tarihinden evvel ihalesi yapılan ve devam eden mukavelelerin 4735 sayılı Kanunun süreksiz 5’inci hususuna nazaran devredilebilmesi için yüklenicilerin yönetimlere müracaat mühleti 24 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.