İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,9 oldu

iso turkiye imalat pmi temmuzda 469 oldu fVPabtg9

kapak 100959

n İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2022 periyodu sonuçları açıklandı. Eşik kıymet olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayıların dalda güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran, haziran ayında 48,1 olarak ölçülen manşet PMI temmuzda 46,9’a gerileyerek üst üste beşinci ay eşik kıymet 50’nin altında kaldı. 

Endeks, faaliyet şartlarında Mayıs 2020’den beri en bariz yavaşlamaya işaret etti. Temmuzdaki yavaşlama genel bir talep yetersizliğinden kaynaklanırken meçhul piyasa şartları ve devam eden fiyat baskıları bu sorunu derinleştirdi. Hem üretim hem de yeni siparişlerde temmuzda Covid-19 salgınının birinci dalgasından bu yana en bariz ivme kaybı gözlendi. 

Talep tarafındaki nispeten olumlu gelişme, yeni ihracat siparişlerindeki yatay seyir oldu. Bir öbür olumlu gösterge de birtakım firmaların kapasite genişletme gayretlerine bağlı olarak istihdam artışının devam etmesiydi. Bununla birlikte, yeni işe alımlar çok ölçülü seviyede kaldı ve 26 aydır süren düzgünleşme trendinin en düşük artışı gerçekleşti. Firmalar yeni siparişlerdeki yavaşlamayla irtibatlı olarak satın alma faaliyetlerini yavaşlatırken girdi stoklarında da son üç ayın birinci düşüşü kaydedildi. 

Sektörde enflasyonist baskıların hafiflediğine ait sinyaller dikkat çekti. Girdi maliyetleri Türk lirasındaki paha kaybına bağlı olarak keskin halde artmaya devam etse de bu artış Şubat 2021’den beri en ölçülü seviyede gerçekleşti. Böylelikle son eser fiyatları enflasyonu üst üste dördüncü ay geriledi ve yaklaşık bir buçuk yılın en düşük artışı kaydedildi. Tedarikçilerin gereç temin etmede yaşadığı zorluklara ve global lojistik meselelerine bağlı olarak tedarikçilerin teslimat mühletleri artmaya devam etti. Tedarik zincirlerindeki aksamalar son üç ayın en bariz seviyesinde olmasına karşın yılın başlarına kıyasla çok daha ölçülü seyretti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket bilgileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel Market Intelligence İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi: “Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte piyasalardaki belirsizlikler, talebin yavaş seyri ve fiyat baskıları Türk imalatçıları açısından kuvvetli faaliyet şartlarına yol açtı. Son PMI anket sonuçları sadece yeni ihracat siparişleri ve istihdam tarafında nispeten olumlu bir görünüm sundu. Datalar, enflasyonist baskıların tepe yaptığı tarafında sinyal vermeye devam etti. Hem girdi maliyetleri hem de en son eser fiyatlarındaki artışlar yaklaşık bir buçuk yılın en düşük oranında gerçekleşti. Fiyat baskılarındaki azalış, önümüzdeki aylarda firmalara müşterilerini geri kazanabilmeleri için kimi fırsatlar sağlayabilir.”

TAKİP EDİLEN 10 KESİMDE ÜRETİM YAVAŞLADI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI, temmuz ayında imalat sanayi dalı genelinde zayıflığa işaret etti. Son 15 aylık periyotta birinci kere 10 dalın tamamında üretim yavaşladı. En besbelli düşüşlerin gerçekleştiği iki dal, metalik olmayan mineral eserler ile dokuma eserleri oldu. Emsal halde, 10 kesimin dokuzunda yeni siparişler yavaşlama gösterirken bu durumun istisnası kara ve deniz taşıtları kesiminde kaydedilen güçlü artış oldu. En keskin yavaşlama ise dokumacılık eserlerinde gerçekleşti ve bu bölümün yeni siparişleri Covid-19 salgınının birinci dalgasından bu yana en süratli düşüşü gösterdi. Dış talep tarafında ise kısmen daha olumlu bir tablo gözlendi ve on kesimin üçünde yeni ihracat siparişleri artış kaydetti. 

Talepteki zayıflık belirtilerinin yanı sıra üretim ihtiyaçlarındaki düşüş, dalların çoğunluğunda istihdamın azalmasına yol açtı. Besin eserleri, ana metal sanayi ve giysi ve deri eserlerinde istihdam artış eğilimi kesintiye uğradı. 

Satın alma faaliyetlerinde de genele yaygın bir yavaşlama gözlendi. Girdi alımlarını artıran tek kesim kara ve deniz taşıtları oldu. Fakat başkalarında olduğu üzere bu kesimde de firmalar girdi stoklarını azalttı. 

Girdi maliyetleri enflasyonu yüksek kalmaya devam etse de bölümlerin birçoklarında fiyat artış suratı haziran ayı ile kıyaslandığında düşük seyretti. Girdi fiyatlarındaki en bariz yükseliş metalik olmayan mineral eserler bölümünde gerçekleşirken en yavaş artış ise ana metal sanayiinde kaydedildi. Temmuz ayında satış fiyatlarındaki en ölçülü artış da yeniden ana metal kesiminde gerçekleşirken aylık bazda enflasyonun hızlandığı tek bölüm ağaç ve kağıt eserleri oldu. Tedarikçilerin teslimat müddetleri tüm dallarda uzarken tedarikçi performansında en bariz bozulmanın yaşandığı bölüm makine ve metal eserler oldu. Teslim sürelerindeki en hudutlu artış ise dokuma dalında gerçekleşti.