İşletmelere yönelik yeniden değerleme uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi

isletmelere yonelik yeniden degerleme uygulamasina iliskin esaslar belirlendi

kapak 102940

Enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı devirler için işletmelere iktisadi değerlerini tekrar değerleme imkanı getirilirken, bu uygulamaya ait temeller tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Yol Kanunu’nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye nazaran, enflasyon düzeltmesi yapma kaidelerinin oluşmadığı devirlerde, işletmelerin etkinlerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak üzere amortismana tabi iktisadi değerler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek yine değerleme oranı dikkate alınarak yine değerlenebiliyor.

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço aslına nazaran defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Tekrar tıpkı mükellef kümesi, birinci sefer yapılacak tekrar değerleme öncesinde yalnızca bir kere olmak üzere, etkinlerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve emlak dahil) ile amortismana tabi başka iktisadi değerlerini evvelki hesap periyodunun sonu prestijiyle, Yİ-ÜFE pahasındaki artış oranını dikkate alarak tekrar değerleyebilecek.

MALİ TABLOLAR YENİ ŞARTLARA UYGUN OLACAK

Bildirisiyle de yine değerleme uygulamasının temelleri belirlendi. Buna nazaran, ihtiyari olan tekrar değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Yine değerleme sonucunda hesaplanan kıymet artışı bilançonun pasif kısmında başka bir fon hesabında gösterilecek. Bahse mevzu iktisadi değerler için yapılan tekrar değerleme sonrasında bulunan kıymetler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylelikle mükellefler mali tabloları ve beyannameleri şimdiki şartlara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

 YÜZDE 2 VERGİ ÖDENECEK

Vergi Metot Kanunu’nun süreksiz 32’nci unsuru kapsamında hesaplanan kıymet artışı fiyatı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

Daima yine değerlemede oluşan bedel artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek lakin tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışları, motamot amortismanlar üzere muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışı fiyatının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir halde öbür bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmı, bu sürecin yapıldığı periyot çıkarı ile ilişkilendirilmeksizin bu periyotta gelir yahut kurumlar vergisine tabi olacak.