İBB’ye ait yalılara el konulmuştu: Mahkeme ‘ihtiyati tedbir’ kararı verdi

ibbye ait yalilara el konulmustu mahkeme ihtiyati tedbir karari verdi 8iLu4Omn

kapak 165425

17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına hukuksuz halde el konulmasının akabinde kıymetli bir orta karar verdi. İBB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında karar veren mahkeme, davalı ismine kayıtlı taşınmazların 3. şahıslara satışının ve bölümünün önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK) 389. hususu uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati önlem konulmasına hükmetti. 

Mahkeme kararına münasebet olarak HMK’nın 389. Unsurunda düzenlenmiş olan halleri gösterdi.

Mahkeme kararında, “Dava belgesi incelendiğinde; açılan dava Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) istemine ait olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından önlem istendiği ve uyuşmazlık ile ziyan tehlikesinin yaklaşık ispatına ait kaideler da mevcut olduğundan, kanıtların toplanması, durum ve şartların gerektirmesi halinde teminatın kıymetlendirilmesi mümkün olduğundan bu evrede takdiren teminatsız olarak ihtiyati önlem talebi ile davalıdır şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü istikametinde aşağıdaki formda karar vermek gerekmiştir” denildi. 

Mahkemenin verdiği karar, kararda şu halde yer aldı:

1-Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın davalı ismine kayıtlı ise 3. Şahıslara satışının ve döneminin önlenmesi için HMK 389 unsuru uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına İHTİYATİ ÖNLEM KONULMASINA,

2-Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne bu konu ile ilgili müzekkere yazılmasına, 

3-Ara kararın taraflara bildirisine, Dair, kararın bildiri tarihinden itibaren 1 haftalık müddet içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ortaköy kıyısında bulunan Fehime ve Hatice Sultan Yalıları İBB’nin elinden hukuksuz bir biçimde alındı. El koyma kararından evvel, toplam bedelleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde açıklama yapan İBB Lideri Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluğa dikkat çekmiş, el koyma ihtimalini hatırlatıp, yapılmak istenen periyodu ‘gasp’ olarak nitelemişti. İBB’nin hukuk yoluyla gayrete devam edeceğini duyurmuştu.