Hızlandırılmış Videolarda Ses Neden Tizleşir?

hizlandirilmis videolarda ses neden tizlesir B14hGsra

hizlandirilmis videoda sesin tizli olma sebebi 1665163535

YouTube’da vakitten tasarruf etmek isterken bazen görüntüleri 2 kat daha hızlı izleriz. Bunu bazen derslere daha süratli çalışmak için bazen de görüntü içeriğini daha süratli tüketmek için yapıyoruz.

Videoları hızlandırdığımız vakit manzara ile birlikte konuşmacının sesi de hızlanır ve konuşmacının sesi bize daha tizli gelir. Bu sürat arttırımı ile tizin ortasındaki temas nedir?

Öncelikle ses dalgaları hakkında bilgi edinelim.

4296f5625f4edc6d3701a933031239f0d5242f9b

Ses dalgaları, en kolay haliyle, bir ortamda enerjiyi bir yerden öbür bir yere götüren bir dalgadır. Yani bu ses dalgaları sıvılarda, katı cisimlerde ve havada yayılabilir.

Periyodik dalgalar daima salınım hareketi yapmaktadır. Ses dalgaları da periyodik dalga olarak sınıflandırılır. Ses dalgalarının hareketini ise bir örnekle açıklamak mümkün. Örneğin, bir mikrofonda konuşan birisi konuşmaya başladığı vakit mikrofonda titreşimlere yol açar ve bu titreşimler de hava moleküllerine tesir eder. Bu sayede ses dalgaları havada periyodik bir dalga olarak yayılıp insanların sesi duymasını sağlar.

Ses dalgalarının kıymetli bir özelliği de frekansla ilgilidir.

cff04633aab9092c6901d98920abd41de8c74aa6

Anlamlı bir ses üretilebilmesi için sesin frekansı çok kıymetlidir. Frekans ayrıyeten sesin perdesini de belirler. Bir sesin ne kadar tiz olduğu perdesiyle belli olur. Bir sesin perdesi yüksekse ses o kadar tizli olur. Bu mevzuyu şöyle daha düzgün anlayabilirsiniz, kız çocuklarının ses perdesi erkek çocuklarından daha yüksektir ve sesleri bu yüzden daha keskin ve tizli olur.

Tarkan’ın Kuzu Kuzu müziğinin birinci 11 saniyesini normal haliyle, devamını ise x2 kat suratında dinleyelim:

Videoyu x2 kat hızlandırdığımızda Tarkan’ın ses perdesini yükseltmiş olduk ve bu nedenle ses bize daha tizli geldi.

Yani bu hızlandırma esnasında sesin neden olduğu titreşimler daha süratli hareket eder ve ses dalgasının frekansı artar. Frekansın artmasıyla perde de artar ve bu sayede ses, kulağımıza daha tizli gelir.

  • Kaynaklar: University of Washington, TechTarget, University of Connecticut
  • Görsel Kaynak: Vikipedi