Genlerimiz, Kültürel Zevklerimizi Şekillendiriyor

genlerimiz kulturel zevklerimizi sekillendiriyor 7RV4RqBT

genler kulturel zevkler uzerinde etkili 1653471782

Kişisel ilgi alanlarımızın ve kültürel zevklerimizin bilhassa toplumsal etrafımızın tesiriyle geliştiğini ve vakit içerisinde şekillendiğini biliyoruz. Tıpkı vakitte ailemizden ‘gördüklerimizin’ de bu tarafta bir tesir bıraktığı aşikâr.

Pekala klasik müzikten zevk almanın ya da görsel sanatlara ilgi duymanın; bir opera izlemekten keyif almanın ya da rock müzik konserinde eğlenmeyi çok sevmenin genlerimizle bir ilgisi olabilir mi? Biz daha doğmadan, bu bahisteki muhtemel Yeni sonuçlanan bir araştırmaya nazaran yanıt evet! Üstelik tesiri iddia edeceğinizden çok daha fazla.

Genlerin kültürel zevklerimiz üzerindeki tesirleri için 1200 ikiz incelendi

4d05cefb2fd6343ba98e18ae3b12616ed5150a6f

Kopenhag Üniversitesi sosyoloji kısmından profesör Mads Meier Jæger ve doçent Stine Møllegaard tarafından yürütülen araştırma, kültürel zevklerimizin ve ilgi alanlarımızın nasıl formlandığı sorusuna yanıt aradılar.

466’sı tek yumurta, 734’ü çift yumurta ikizi olmak üzere 1200 ikiz üzerinde yapılan araştırma, bu soruya ilgi cazip yanıtlar verdi. Genetik olarak özdeş olan tek yumurta ikizleri ve genlerinin %50’sini paylaşan çift yumurta ikizlerinin bu araştırmada tercih edilmesi, genetik tesirlerin gözlemlenebilmesi için gerekli şartları sağladı.

Elde edilen sonuçlar, genlerimizin tesirinin varsayım edeceğinizden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu

d8349572dbc881483a22ef66643bf8911aca1ae6

Tek ve çift yumurta ikizleriyle anket yürütülerek 12 farklı kültürel aktiviteye olan ilgileri haritalandırıldı. Elde edilen sonuçlar, farklı kültürel zevklerin genlerden, aileden ve toplumsal etraftan farklı oranlarda etkilendiğini ortaya koydu.

  • Buna nazaran klasik müzik, opera, bale üzere ‘yüksek kültür’ aktivitelerine olan ilgimiz %54 oranla genlerimizden aktarılıyor. Aile kaynaklı ‘çevresel etki’ bu etkinlikler için %16. Toplumsal etrafımızın tesiri ise %30.
  • Tanınan kültüre duyulan ilgi ve bu istikametteki kişisel zevkler için ise toplumsal etrafın tesiri daha büyük; %29 genler, %23 aile kaynaklı çevresel tesirler, %48 toplumsal etraf.
  • Araştırmada yer verilen son küme ise ‘alt kültür’ diyebileceğimiz; örneğin stand-up ya da rock müziğe duyulan ilgi. Bu cins alt kültür öğelerine yönelik ilgide durum şöyle; %30 genler, %33 aile kaynaklı çevresel tesirler, %37 toplumsal etraf.

b99aa5bd1630149b23d6d50469ff8bbafb1ee2a2

Birebir vakitte edebiyat ve müziğe yönelik ilgi için de ayrıntılı data sunan araştırmaya nazaran müzikte %46 genler, 54 toplumsal etraf; edebiyatta ise %43 genler, %57 toplumsal etrafın tesiri öne çıkıyor. Bu grafikte, aile kaynaklı çevresel tesir bulunmuyor.

Sonuç olarak; kalıtsal genetik tesirler, kültürel gelişimimizi ve tercihlerimizi etkiliyor

22219d7da0740ad7c3a1e4700edd8c5625db1a04

Bu çalışmayla araştırmacılar, bilişsel marifetler ve kişilik özellikleri üzerindeki kalıtsal genetik tesirin, çeşitli kültürel tercihlerin temelini oluşturduğunu öne sürüyorlar. Yani tüm çevresel tesirlerin dışında, makul kültürel etkinliklere ve cinslere genetik olarak bir ilgimiz ve yatkınlığımız var. Ancak çalışmada genlerin kültürel zevki nasıl etkilediği sorusu cevaplanmıyor. Bu da incelenmesi gereken yesyeni bir alan ve cevaplanması gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyor.

Sanki hangi genin aktarılması bu duruma tesir ediyor, bu nasıl mümkün olabiliyor? Kültürel zevklerimizi belirleyen spesifik bir gen mi var yoksa apayrı bir senaryo mu kelam konusu? Bu soruları, yapılacak yeni bilimsel araştırmalar cevaplayacak.

Çocuklar ‘kültürel olarak da’ eşit doğmuyor

Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki her bebek dünyaya gelirken kültürel eğilim açısından da eşit doğmuyor. Fakat bilhassa toplumsal etrafın tesirinin de azımsanmayacak düzeyde olduğu düşünüldüğünde, genetik ilgi ve yönelimlerin dönüşmesi ve gelişmesi gelişim çağından yetişkinliğe kadar devam ediyor. Yani genler çok tesirli olsa da, her şey demek değil.