Faizsiz konut kredisi nedir? Faizsiz konut kredisine nasıl başvurulur?

faizsiz konut kredisi nedir faizsiz konut kredisine nasil basvurulur aZO2aSlh

kapak 180342

Toplumsal Güvenlik Kurumu bu sene 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi takviyesinde bulunmayı planlıyor. SGK’lılara sunulan faizsiz konut kredisinden faydalanmak için birtakım kuralları taşımak gerekiyor .

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Sıfır faizli kredi dayanağından yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden hak sahipliği evrakı alınması ve bu doküman ile beraber  Ziraat Bankası’na başvurulması gerekliydi. Fakat krediyle ilgili kurumdan yeni yapılan açıklamaya nazaran faizsiz krediden yararlanmak isteyen şahısların Ziraat Bankası’na başvurması kâfi. Kurum’dan yapılan açıklama şöyle; “Kurumumuz ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ortasında imzalanan “Veri Paylaşımına Ait Protokol” yeterince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması” Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı tarafından direkt yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği dokümanına gerek olmaksızın; direkt T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için direkt T.C. Ziraat Bankası yahut T. Halk Bankası şubelerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.”

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Faizsiz krediden yararlanabilen hak sahipleri SGK’nın internet sitesinde açıklandı.

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlar;

-5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı hususu ile mülga 45 inci ve 64 üncü hususlarına nazaran, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 47’nci unsuruna nazaran, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna nazaran, 2330 sayılı Kanun kararları uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara nazaran harp yahut görev malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar

-Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

-Harp yahut görev malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,

-Yukarıdaki haller kapsamında harp yahut görev malulü sayılanlardan sınıf yahut misyon değiştirerek çalışmaya devam eden kamu vazifelileri,

-İlgili mevzuatına nazaran aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususu kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler,

-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazileri

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BORCU NASIL TAHSİL EDİLİYOR?

Kredinin geri ödenme sistemi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Toplumsal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4’ü oranında kesilerek yapılmaktadır. Buna nazaran 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. 

Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye temel olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır. Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan evvelki son aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.