Erdoğan, hukukunu anlattı

erdogan hukukunu anlatti EAHATBVI

154227

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Danıştay’daki İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Merasimi’ne katıldı. Merasimde konuşan Erdoğan, “Dünyanın her yerinde siyaset, tabiatı icabı alanını genişletmek ister. Daima hudutları zorlar. Siyasetin tesir alanlarını genişletme eforlarına yargı alanı da dahildir. Hatta en başlarda gelir. Sanmayın ki bu sorun Türkiye’ye mahsustur” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

‘Danıştay, hukukun anayasa’ya ve maddelere uygun işlemesini temin ediyor’

İdarenin yargı yoluyla denetlenmesi vazifesini üstlenen Danıştay, devlet ile vatandaş ortasındaki itilafların hukuk marifetiyle tahlilini sağlıyor. Danıştay’ın ifa ettiği bu kritik görev, hukuk devleti prensibinin gerçek manada ve tüm ögeleriyle hayata geçmesi manasına geliyor. Verdiği kararlarla alt derece mahkemelere yol gösteren Danıştay, her kademede hukukun Anayasa’ya ve maddelere uygun işlemesini temin ediyor.

‘Güçler ayrılığında hak ettiği yeri tam manası ile almış oldu’

Milletimizin 16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi onayladığı Anayasa değişikliğinde, yargının bağımsızlığı unsuru, tarafsızlığı unsuru ile tahkim edilmişti. Böylelikle millet ismine karar vererek hakemlik misyonu üstlenen yargı, güçler ayrılığında hak ettiği yeri tam manası ile almış oldu.

‘Gayret gösterdik’

Elbette bu noktaya bir anda ve durduk yere gelinmemiştir. Cumhuriyet tarihi, maalesef yargının darbeciler ve vesayet güçleri lehine taraf olduğu, Yassıada yargılamalarından 28 Şubat brifinglerine kadar pek çok makûs örneklerle doludur. Millet ismine karar veren yargı kurumunun her kademesi ile bu onurlu sorumluluğu bilhassa kendine yakışır pozisyonda olmasını sağlamak için çaba gösterdik.

‘Siyasetin tesir alanlarını genişletme uğraşlarına yargı alanı dahildir’

Dünyanın her yerinde siyaset, tabiatı icabı alanını genişletmek ister. Daima sonları zorlar. Siyasetin tesir alanlarını genişletme gayretlerine yargı alanı da dahildir. Hatta en başlarda gelir. Sanmayın ki bu sorun Türkiye’ye mahsustur. Amerika’sından Avrupa’sına her yerde birebir çekişme yaşanmıştır, hala de yaşanmaktadır.

‘Hiçbir yargı mensubunun, taleplerimi hukuk dışında bir süzgeçle değerlendirmesini doğrusu istemem’

Buradan açıkça söz ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hâkimin, hiçbir yargı mensubunun, hukuk ile bağdaşmayan rastgele bir yaklaşımla karşıma gelmesini, taleplerimi hukuk dışında bir süzgeçle değerlendirmesini doğrusu istemem. Tıpkı vakitte yargı mensuplarının bu hukukçu duruşlarını, bilaistisna herkesin karşısında ve her koşulda sergilemesini de beklerim.

‘Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin uğraşını veriyorum’

Yargı mensupları olarak hukuk devleti prensibi çerçevesinde verdiğiniz ve vereceğiniz her çabanızda sizlerin yanınızda yer alacağımızdan kuşkunuz olmasın. Hukuk devleti unsuru, demokrasinin olmazsa olmaz kaidesidir. Geçmişte hukuka ters pek çok tarize, tacize, cezaya muhatap olmuş bir siyasetçi olarak, ülke idaresine geldiğim günden beri Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin gayretini veriyorum.

‘Muhalefet partilerinin süreci tıkayan, uzlaşmaz tutumu sebebiyle akamete uğradı’

Aslında ülkemizi yeni, büsbütün demokratik yaklaşımla ve yalın lisanlı yazılmış yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde tekraren teşebbüste bulunduk. Hatta bunun için Meclis’te tüm partilerin eşit üye iştirakiyle bir kurul kurulmasına öncülük ettik. Maalesef bu teşebbüsümüz, muhalefet partilerinin süreci tıkayan, uzlaşmaz hali sebebiyle akamete uğradı.

‘Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kesinlikle kavuşturacağız’

Geçtiğimiz yıl, yeni bir Anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefet cenahından da en azından bir metin teklifi koymasını bekledik. Ortadan geçen çok vakte karşın üzerinde konuşabileceğimiz rastgele bir metin gelmedi. Biz de kendi hazırlığımızı beklemeye almak mecburiyetinde kaldık. Lakin milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut Anayasa’dan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir Anayasa’ya kesinlikle kavuşturacağız.

‘Usta-çırak sistemini yargıya taşıyoruz’

Kanunların doğruluğu kadar, kanun uygulayıcıların niceliği de adaletin tecellisinde hayati ehemmiyete sahiptir. Bu anlayışla yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini ve donanımı artırmak için hâkim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl mühletle yardımcı sıfatıyla vazife yapacak hâkim ve savcılarımız, böylelikle sisteme bütünüyle hâkim olacaktır. Bir manada ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Önümüzdeki periyotta devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile ulusal iradenin temsilcisi Meclis’imizle ve millet ismine karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştay’ımızın da üstlendiği bu hayati işlevle Türkiye’nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum.”