Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda

bitkisel atik yaglardan havacilik yakiti uretimi duzenlemesi yolda WBQ9Owkz

kapak 180401

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemeyle bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi sağlanacak.

Paris İklim Mutabakatı gereği, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda Memleketler arası Hava Nakliyeciliği Birliği’nin (IATA) “Havacılık Bölümünde 2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararıyla sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin tüm dünyada değer kazanarak stratejik bir eser haline gelmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye’de bitkisel ve hayvansal atık yağların idaresinin daha aktif hale getirilmesi emeliyle, “Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların İdaresi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandı ve paydaşların görüşüne açıldı.

Yönetmeliğe, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimine ait konular ek edildi.

Buna nazaran, bitkisel ve hayvansal atık yağların rafinasyonunda, katma pahası yüksek nitelikli eserlerin elde edilmesi ve ek kirlilik oluşturulmaksızın pak üretim teknolojilerinin kullanılması temel olacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak biodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılabilecek.

RAFİNASYON TESİSLERİNE “DENEME ÜRETİMİ” ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağı ile Bakanlıktan toplama yetkisi ve süreksiz faaliyet dokümanı alan rafinasyon tesislerinin, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı için “deneme üretimi” yapması mecburî hale getirilecek.

Deneme üretiminde ise Bakanlık, vilayet müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi (ODTÜ PAL) yetkililerinin bulunması planlanıyor.

Deneme üretimi sonucunda ODTÜ PAL tarafından sonuç raporu hazırlanarak, Bakanlığa sunulacak.

Üretimin sonuç raporunda, tesise ilişkin iş akım şeması, kütle denkliği, tesisin üretim kabiliyeti, proses şartları (sıcaklık, basınç, vakum, müddet, son eser verimi), tesisin fiili kapasitesi ile yapılan tahlillerin sonuçları doğrultusunda tesisin bitkisel ve hayvansal atık yağdan biyodizel ve/veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ait teknik yeterliliği ve üretilen eserlerin kalitesi açısından yetkinliği pahalandırılacak.

Öte yandan, yönetmelik taslağında, bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmemesi, kaynağında başka biriktirilmesi ve toplanması için vatandaşlara, belediyelere, yağ üreticilerine ve rafinasyon tesislerine vazifeler de verildi.