BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr…

bilsem sonuclari aciklandi bilsem sonuclari sorgulama ekrani mebgovtr EsTs8Q61

bilsem shutterstock 16 9 1599560335 16 9 1644068014 16 9 1652429911

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön kıymetlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Adaylar BİLSEM sonuçları için www.meb.gov.tr sorgulama yapılabilecek. BİLSEM ferdi değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesinin isminden 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında kişisel kıymetlendirme imtihanı gerçekleştirilecek.

Zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM ön kıymetlendirme imtihanları geçtiğimiz günlerde sona erdi. BİLSEM sonuçları erişime açıldı.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (MEB.GOV.TR)

BİLSEM SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri ortasında öğrenciler yetenek alanlarına nazaran değerlendirmeye alındı.

13 Mayıs BİLSEM kişisel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edildi.

Ferdi kıymetlendirme imtihanı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu imtihanın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM ÖN KIYMETLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön kıymetlendirme uygulamaları kapsamında genel zihinsel yetenek alanı için Bildiren Sözel Olmayan Test, fotoğraf yetenek alanı için Görsel Algı Testi ve müzik yetenek alanı için Müzikal Yatkınlık Testi 19 Mart-8 Mayıs 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirildi. Yetenek alanlarına ve sınıf seviyelerine nazaran ferdî incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren giriş dokümanlarını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.

Kişisel kıymetlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.

Sınıf Seviyesi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Fotoğraf Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar 380 90 85
2.sınıflar 410 90 85
3.sınıflar 430 94 90
4.sınıflar 450 94 90

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda imtihanla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak biçimde ferdî yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst seviyede kullanmalarını sağlamak maksadıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zarurî eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, bilhassa zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına nazaran yüksek düzeyde performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, birebir vakitte gelecekte ülkemize katkı sağlayacak kuşaklar yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik rastgele bir süreç uygulanmaz, imtihan yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her basamağında Müşahede Formları kullanılarak izleme ve kıymetlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyesi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Ahenk (Oryantasyon),

b) Dayanak Eğitimi;

1) İrtibat Maharetleri,

2) Kümeyle Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Teknikleri,

4) Sorun Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Lisan,

7) Bilgisayar,

8) Toplumsal Etkinlikler,

c) Ferdi Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belirli bir tamamlama müddeti bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme suratına nazaran ilerler. Öğrenciler program evrelerindeki performans, istek, uğraşlı olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler ortası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sıkıntılara farklı yaklaşım ve tahlil bulma hünerlerini geliştirecek ve yetişkinlik devirlerindeki kaidelere hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programların uygulanmasında okuldan büsbütün farklı özel eğitim metot ve teknikleri, özel malzemeler ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem ‘ ler de kişisel eğitim temel olmakla birlikte öğretmen, yer vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük kümelerle eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve imtihanlara hazırlanma maksadıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. emeller yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 vilayette 116 merkezde hizmet vermektedir. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğuna nazaran birden fazla bilsem olabilmektedir.