Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge için yeni tarih

bakan bilginden 3600 ek gosterge icin yeni tarih KzmRUnd3

154243

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Alım, ATO Congresium Kongre ve Stant Merkezi’nde ’36’ncı İş Sıhhati ve Güvenliği Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sıhhati ve Güvenliği’ açılış programına katıldı. Bakan Alım, emekçi sıhhati ve güvenliğine ait, “Personel sıhhati, iş sıhhatini çok önemsiyorum. Personelin sıhhati için iş süreçlerinin sağlıklı olması lazım. İş yerinin sorumlularına yük düşmektedir. Düzenlenen yasal çerçeveler ile direkt doğruya iş yeri sahibinin, yöneticilerin bu sorumlulukları yerine getirmesi, kamunun da kontrolünün her basamağında olması lazım. Emeği korumak bizim birinci misyonumuz. İş yeri ihmallerine sıfır tolerans. Bu mevzuda emeği koruyacak, çalışanları koruyacak bütün önlemleri almak bizim sorumluluğumuzda, uygulatmak da kontroller de bizim sorumluluğumuzdur. Can kaybına da imkan aralayacak bir kapı bırakmayacağız, bu bahiste halimiz kesin. Kontrollerde de her kademede sorumluluğu üstleneceğiz, burada taviz yok. Rastgele bir inşaatta, bir tersanede can kaybının olması demek, bu süreçlerde vazife alan başta ben olmak üzere bir ihmalin olması demek. Bu bahiste ihmal bırakmıyoruz, can kaybına asla göz yummayacağız, sorumluların da hesap vermesi için takipçisi olacağız” dedi.

‘Koruyucu önlemler alıyoruz’

Alım, yüksek enflasyona ait, “‘Maskelerimizi çıkardık, pandeminin sonuna geldik’ diye seviniyoruz; lakin sevince hazırlanırken bütün dünyada bir ekonomik kriz ortaya çıktı. Pandeminin meydana getirdiği ekonomik sıkıntıların yansımaları Türkiye’nin üzerinde de kendisini hissettirmeye başladı. Enflasyonun bizdeki en değerli sebebi dünyadaki güç fiyatlarında artışın yaşanması. Güçteki artış yüzde 100’ün üzerinde. Bilhassa Türkiye doğal gaz, güç ithalatçısı bir ülke olarak bu sorunu ziyadesiyle yaşıyor. Bunun sokağa yansımaması için önemli önlemler aldık, uygulamayı koyuluyor. Enflasyonun karşısında bilhassa çalışanlarımızı, çalışanlarımız, işçilerimiz, kamu çalışanımızı koruyacak önlemleri almak durumundayız. Çalışanlarımıza dönük gözetici önlemleri ortaya koymak durumundayız. Çalışmalarımızı bu istikamette ağırlaştırdık. Önümüzdeki 6 ayık enflasyon değerlendirmesi yaptığımız vakit çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı bir çalışma yapacağız. Taban fiyattan verginin kaldırılması tarihi bir adımdır. Türkiye’nin konuştuğu, talep edilen bir konuyu gerçekleştirdik. Kimsenin tasası olmasın, çalışanlar, emeklilerimiz, işçiyi koruyacak programı hazırlıyoruz, bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

‘Ayrıntısını o gün paylaşacağız’

Bakan Alım, 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirterek, “Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu çalışanının 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı tabir etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Detayını o gün paylaşacağız. Bir öteki çalışmamız var. O da kontratlı işçinin tayin hakkı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri. Bunları da 3600’den sonra ele alıp çözeceğiz. Global ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok diğer sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye toplumsal siyasetleri devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak biçimde onları da koruyacağız. Hasebiyle Türkiye toplumsal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da toplumsal siyasetlerle işçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye değerli meselelerle karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir problemdir. Yarın öteki sıkıntılar olabilir; lakin Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, eser, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün meseleleri yenebilecek bir ülkedir. Kimse telaş etmesin” sözlerini kullandı.