Ali Erbaş: Dijital sosyalleşme, aile kurumunu erozyona uğratıyor

ali erbas dijital sosyallesme aile kurumunu erozyona ugratiyor iGD97Ysh

155014

Diyanet İşleri Lideri Erbaş, ‘5’inci Aile Forumu’nun açılışında ‘Dijital Dünyada Kıymetleriyle Aile Olmak’ bahisli konferans verdi. Erbaş, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, “Aile, toplumun temeli olmasının yanında, sevgi, hürmet ve itimada dayalı bir hayat yaşamanın en büyük imkanıdır. Evlilik akdi ile kurulan aile, esasen dayanışma, yardımlaşma, emanet ve emniyet şuuru ekseninde bir hayat iştirakini ve toplumsal huzuru tabir etmekte. Bu kıymetli kurumun birtakım dış tesirlere ve değişimlere açık olduğu da bir gerçektir. Örneğin 18’inci yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte süratlice kentleşen toplumlarda aile yapısı büyük bir dönüşüme maruz kalmıştır. Daha evvel birkaç neslin bir ortada olduğu aile örnekleri bu süreçle birlikte anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile dediğimiz yapıya bürünmüştür. Ülkemizde de durum farklı değildir” dedi.

‘Aile, yozlaşma tehdidi ile karşı karşıya kaldı’

Erbaş, dijitalleşme ile ailenin dejenerasyon tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Teknolojinin ve dijital imkanların baş döndürücü bir süratle geliştiği günümüzde kentleşmenin yerini her türlü toplumsal yapıyı dönüşüme zorlayan globalleşmenin aldığını görüyoruz. Bağlantının ve kültürel etkileşimin global ölçekte yaşandığı bu çağda, klâsik ve kültürel özgünlükler, farklılıklar ve kıymetler, alabildiğine sorgulanır hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak birçok toplumsal yapı üzere aile de önemli yozlaşma, dejenerasyon tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Bağlantı ve etkileşimin bu derece globalleştiği bir dünyada bütün kıymetleriyle aileyi muhafazanın hiç de kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir. Hayatın her alanının internet teknolojilerinin tesiri altında kaldığı, vakit ve yere dair hudutların kalktığı, sanal olan ile gerçek olan ortasındaki çizginin neredeyse silindiği bir dünyada yaşıyoruz. Başta toplumsal medya olmak üzere internet ve dijital dünya hem kültürel hem de toplumsal değişimleri alabildiğine hızlandırmakta. Algıların gerçeğe galip geldiği bu dünya, süratlice kendi kültürünü oluşturmakta ve insanlığı büyük dönüşümlere zorlamaktadır” diye konuştu.

‘Bize düşen gençlerimizi hakikat yönlendirmek’

Erbaş, toplumsal medya ve dijitalleşmenin, aile kurumunu ve ailevi kıymetleri erozyona uğrattığını kaydederek, “Dijital dünyanın öne çıkardığı hayat üslubunun, hazla, süratle ve hırsla tüketim anlayışı üzerine kurgulandığını görüyoruz. Hakikaten dijital mecralarda, özgürlük telaffuzlarıyla bir taraftan kişiselleşme teşvik edilirken öteki yandan da bireyselleşmenin önünde pürüz olarak görülen aile kurumu ötelenmekte ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta. Fark edilme ve beğenilme dürtüsünün denetiminde oluşturulan sanal kimliklerle beşerler, yalnızca sanrıdan ibaret sayılabilecek dijital toplumsallaşma biçimlerine mahkum edilmekte. Örften, maruftan, kadim kıymetlerden ve yerleşik davranış kalıplarından kopuşu beraberinde getiren bu durum, aile kurumunu ve ailevi pahaları önemli manada erozyona uğratmakta. Dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olmak ve bu alanla bağlantılarımızı daima şimdiki tutmak zorundayız. Çağın gerçekliklerine bigane kalma üzere bir lüksümüz olamaz zira bizim beşere, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvurumuz var. Bizlere düşen ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bu süreçte yanlışsız yönlendirmek. Onların tasavvur, istikamet ve istikballerini tesir altına alan dijital mecralarda daha dikkatli olmalarını temin etmek” dedi.