Akkuyu’da sözleşmesi feshedilen şirket: Karar hileli, usulsüz, kanuna aykırı

akkuyuda sozlesmesi feshedilen sirket karar hileli usulsuz kanuna aykiri K81NdJ8u

akkuyu 16 9 1659363033

Akkuyu’da dördüncü ünitenin temelini atan ve mukavelesi feshedilen IC İçtaş İnşaat yaptığı açıklamada, “Bu fesih teşebbüsü açıkça kanunlara, mukaveleye karşıt, hileli ve geçersiz bir işlemdir” dedi. Şirketin açıklamasında, yüzde 50 hissedarı olduğu Rus ortak şirketle mukavelenin feshedilmemesine dikkat çekildi.

Rus Devlet Şirketi Rosatom tarafından imali sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde 4. ünitenin temelini bir hafta evvel atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve New York’taki 35 katlı Türkevi’nin imalini da gerçekleştiren İbrahim Çeçen’in kurucusu olduğu IC İçtaş İnşaat’ın mukavelesi feshedilmişti.

İçtaş’tan yapılan açıklamada, fesih kararının ‘haksız, hileli ve usulsüz’ olduğu savunuldu.

“HİLELİ, HUKUK TANIMAZ…”

IC İçtaş İnşaat’ın açıklaması şu formda:

“*Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 29.07.2022 ve 30.07.2022 tarihlerinde yapılan basın açıklamalarında sırasıyla “Akkuyu NGS projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile kontratın feshedildiği” belirtilmiş ve “Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına nazaran kurulmuş, Türkiye’de hükmî kişiliği olan TSM Güç İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile mukavele imzalanmıştır” denilerek kamuoyu yanıltılmaya, bir oldu bitti yaratılmaya çalışılmıştır.

*Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yürütülen bu fesih teşebbüsü hem kontratın tabi olduğu milletlerarası hukuka hem de kelam konusu şirketlerin tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’na açıkça terstir. Bu doğrultuda hukuken geçersiz olan bu faaliyetler sonucunda kamuoyunu tekrar bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

*Öncelikle tekrar belirtmek isteriz ki tüm Mühendislik, Tedarik ve İnşaat işlerinin (EPC) tek bir Rus şirketine hileli, hukuk tanımaz bir formda verilmesi; Proje’nin idaresindeki Türk şirketlerinin varlığını bir oldu bittiye getirerek bitirmeye, projenin idare takımlarında yer alan 3000’e yakın Türk çalışanı tasfiye ederek Türk şirketlerini yalnızca standart inşaat işleri yapan alt taşeron düzeyine indirgemeye çalışmaktır.

“GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA”

*Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan konular gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunda proje alanında her şey yolunda algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Akkuyu A.Ş.’nin hukuksuz fesih bildirimi kapsamında verdiği talimat çerçevesinde alandaki işler durdurulmuş, on binlerce çalışanımız mağdur edilmemeleri ismine fiyatlı müsaadeye gönderilmiştir.

*Projede belirtilenin bilakis, teknik güvenliği gerektiren yapıların korunmasına ilişkin işler kapsamında son derece hudutlu bir çalışma yürütülmektedir. Esasen fesih bildirimi ile birlikte alanda hukuken çalışma kaideleri ortadan kalkmış olup, sigortalar geçersiz hale gelmiş, patronun yetkili çalışanımızın alana girişini engellemesi sebebiyle iş sıhhati ve güvenliği kuralları ortadan kalkmıştır.

“HİSSEDAR RUS ŞİRKETLE KONTRAT FESHEDİLMEDİ”

*Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında şirketimiz IC İçtaş İnşaat A.Ş.’nin, Rus Titan-2 şirketiyle (Rosatom ortaklı) %50-50 eşit oranda hissedar olduğu T2-IC Ortak Teşebbüs A.Ş. proje patronu Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Mukavelesi’ni 22.07.2019 tarihinde imzalamıştır.

*Lakin kamuoyuna duyurulan fesih teşebbüsü bildirisinde sırf şirketimiz IC İçtaş İnşaat’ın kontratının tek taraflı olarak sona erdirildiği belirtilmiştir. Daha evvel de söz ettiğimiz üzere IC İçtaş İnşaat, Akkuyu Nükleer A.Ş ile direkt hiçbir mukavelenin tarafı olmayıp, Rus TİTAN-2 şirketi ile bir arada kurulmuş olan T2-IC Ortak Teşebbüs A.Ş’nin, TİTAN-2 ile bir arada eşit hak ve yükümlülüğe sahip yüzde 50 hissedarı pozisyonundadır. Projede tüm işler her düzeyde eşit hak ve sorumlulukta ortak olarak yürütülmektedir.

“MERKEZİ RUSYA’DA BULUNAN ŞİRKET İLE KONTRAT İMZALANDI”

*Akkuyu Nükleer A.Ş., bir taraftan T2-IC Ortak Teşebbüs A.Ş.’nin mukavelesinin feshi teşebbüsünü bu çapta bir projeye nazaran son derece yüzeysel ve hukuk tarafından kabul edilemez münasebetlere dayandırmak isterken; öbür taraftan bu ortak teşebbüste IC İçtaş İnşaat ile eşit idare hakkına ve sorumluluğuna sahip Rus TİTAN-2 şirketinin alt şirketleri aracılığı ile direkt ve dolaylı olarak yüzde yüz hissedarı olduğu merkezi Rusya’da bulunan TSM Güç İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile yeni mukavele imzalamıştır.

*Bu büyüklükte bir Proje’nin Ana Yüklenicisi olarak mukavele imzalanan firmanın rastgele bir iş bitirme yeterliliği olmayan bir “Limited Şirket” olması da yapılan süreçteki oldu bitti yaratma gayretini açıkça göstermektedir.

*TSM şirketi ile Akkuyu ortasındaki bu kontrat hem yerleşik hukuka hem de IC İçtaş İnşaat ile Rus TİTAN-2 şirketi ortasında imzalı hissedarlar kontratında yer alan münhasırlık kararları içeren kontrata açıkça karşıttır.

*Bütün bunlara ek olarak T2-IC Ortak Teşebbüs A.Ş ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ortasında imzalı mukavele içinde bağlayıcı karar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı ile kanunlaşan, 06.10.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu ortasında imza edilmiş olan Milletlerarası Andlaşma’nın 5.5. unsuru gereklerine ters olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muvafakati alınmadan ve oldu bittiye getirilerek yapılmak istenen bu fesih teşebbüsü açıkça kanunlara, mukaveleye ters, hileli ve geçersiz bir süreçtir.

“FİİLEN VE HUKUKEN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

*Mevcut mukavele kapsamında hala geçerli olan ve birçok ticari, hukuksal ve teknik boyutuyla mutabık kalınmamış ve mahsuplaşılmamış 100’e yakın alt mukavele, 1000’e yakın gereç ve tedarik mukavelesi bulunmaktadır. Bu süreçler mahkeme nezaretindeki tespit davaları ile tüm boyutlarıyla tamamlanmadan durdurulan işlerin hiçbiri TSM’ye yahut öbür şirketlere devredilemez.

*Bir yandan iş durdurma talimatı verilip, bir yandan da işlerin devam etmekte olduğu izlenimini vermek uğraşıyla alanda yetkisiz firma ve şahıslar eliyle kaotik bir ortamda yaptırılmaya çalışılan imalatlar nükleer kontrol standartlarının dışına çıkma riskini doğurmuş bulunmaktadır.

*Proje alanı içerisindeki Titan2 ve İçtaş eşit iştirakli Ana Yüklenici ve başka hükmî kişiliklere haiz alt şirketlere ilişkin olan hiçbir makina, araç, laboratuvar TSM tarafından kullanılamaz. Yetkili mahkemelere önlem müracaatlarımızı yapmış bulunuyoruz. Basına yansıyan mevcut haberlerdeki bu şirketlerimizin demirbaşlarına gasp olayları ile ilgili kabahat duyuruları yapılmış olup, yapılmaya devam edilecektir.

*TSM’nin Akkuyu’da çalışanlarımızı istifaya zorlayarak yapmaya çalıştığı bütün mukaveleler çalışma mevzuatına muhalif ve kararsızdır. Çalışanlarımızın tasfiye süreçlerini hakkıyla tamamlamalarına müsaade bile edilmeden alana girişlerinin önlenmesi, bilgisayarlarına ve şahsi eşyalarına el konulması ve muvaffakatleri olmaksızın haklarında yapılmaya çalışılan tüm süreçlerle ilgili yargı yollarına başvurulacaktır.

*Bir ay öncesine kadar tüm sistemimizi oturtarak ülkemizin stratejik değerdeki bu Projesini hayata geçirmek için bütün gücümüzle çalışırken ve Proje’nin başlangıcından bu yana en üst performans düzeyine ulaşmışken kurduğumuz büyük yapının bir anda dağıtılmaya kalkışılmasından ve Proje’nin çok kısa bir müddette durma noktasına gelmesinden büyük keder duyuyoruz.

*Türk şirketlerinin projede ana yüklenici düzeyindeki varlığı nükleer santral üretiminde kurumsal birikimin, mahallî istihdamın ve yerli kaynaklardan tedarikin tek ve en kıymetli garantörüdür ve ülkemizin üstün faydasına hizmet etmektedir. Tekrar belirtmek isteriz ki tüm önceliğimiz Proje’ye kendisini adamış binlerce çalışanımızın haklarının ve iş sıhhati güvenliklerinin korunmasıdır. Mevzuyla ilgili gelişmelerin şahsen takipçisi olduğumuzu ve tüm yasal haklarımızın en üst seviyede kullanılacağını kamuoyuna hürmetle duyururuz.

“İLK ÜNİTEYİ 2023’TE TAMAMLAYACAĞIZ”

*Akkuyu’daki değişimlerle birlikte projenin 2023’te yetişip yetişmeyeceği tartışma konusu olurken, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva bahisle ilgili bir açıklama yaptı. Zoteeva, “Akkuyu NGS’nin birinci ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız.”